gatviu-abc_1712308095-77b2290f646b4ce65073bfc124823ae5.JPG

Miesto abėcėlė

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Aleksandra Subkienė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Pradinis ugdymas
 • 1 klasei
  2 klasei
 • Lauke
 • Pasakų parkas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kokias raides matau mieste?

Pamokos metu mokiniai pasikartoja abėcėlę, ieško raidžių aplinkoje, kuria iliustruotą abėcėlę.

Mokiniai grupėmis vaikšto miesto erdvėje (gatvėje, parke), stebi aplinką, užsirašo įvairius pavadinimus, prasidedančius skirtingomis abėcėlės raidėmis. Grįžę į klasę, grupėmis arba individualiai sukuria iliustruotą lietuvių kalbos abėcėlę.

Pamoka turi tarpdalykinių integracijų su pasaulio pažinimu, daile.

Pamokoje ugdomas kūrybiškumas, komunikavimas, bendradarbiavimas.


Iliustracija iš https://shorturl.at/bEY29.

Pamokos tikslas

Pasikartoti ir sukurti iliustruotą abėcėlę, ugdyti kūrybiškumą.

Pamokos planas

1. Pamokos pradžioje aptariamas saugus elgesys gatvėje, parke.
2. Mokiniams pristatoma pamokos tema, tikslas. Pasiskirstoma grupėmis po 4-5 mokinius. Išdalinami stebėjimų lapai bei abėcėlė.
3. Mokiniai vaikšto grupėmis gatve, parke, stebi juos supančią aplinką, fiksuoja (užrašo) įvairius pavadinimus, prasidedančius skirtingomis abėcėlės raidėmis.
4. Grįžtant į klasę, aptariami mokinių stebėjimų rezultatai.
5. Iliustruotos abėcėlės kūrimas - darbas grupėse arba individuliai.
6. Darbų pristatymas, refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Ko išmokau pirmoje klasėje?

Pamokos vieta:

Karoliniškių seniūnija, Pasakų parkas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?