misliu-ir-minkliu-paieskos-vilniaus-mieste_57_01704917406-427b7fda1345dc0966a7f33356eb80c8.jpg

Menu menu mįslę apie Vilniaus miestą

Maksimalus dalyvių skaičius: 40
Pamoką sukūrė - Neringa Kaselytė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Gamta
 • 4 klasei
  5 klasei
 • Lauke
 • Vingio parko tiltas, 03134 Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Ar mįslės gali supažindinti su miestu?

Ar mokiniai kada nors kūrė ir minė mįsles Vilniaus Vingio parke? Sėdėdami ant Vilnelės kranto? Prie Verkių ar Pilaitės malūno? Jeigu ne, ši pamoka kaip tik jiems.

Pamokos metu mokiniai keliauja po Vilniaus miestą, atidžiai stebi aplinką, ją kūrybiškai interpretuoja, kurdami ir mindami mįsles bei minkles. Pamoka suteikia galimybę naujai pažvelgti į Vilniaus sodus, parkus, kalvas, malūnus ir kitas vietas. Kartu spręsdami kūrybines užduotis, mokiniai geriau susipažįsta su klasės draugais.

Kuriant ir menant mįsles bei minkles, aktyvinamos bendrosios lietuvių literatūros žinios, skatinamas mokinių kūrybiškumas ir kritinis mąstymas.

Pamokos medžiagoje pateikta keletas Vilniaus objektų ir mįslių bei minklių pavyzdžiai. Kiekvienas mokytojas gali sudaryti maršrutą savo nuožiūra, aplankant arti mokyklos esančius parkus, skverus, aikštes, gamtos objektus ir kitas vietas.


Iliustracijai panaudota E. Sakalaitės nuotrauka.

Pamokos tikslas

Netradicine forma aktyvinti lietuvių literatūros žinias apie mįsles ir minkles.

Pamokos planas

1. Mokytojas pristato pamokos tikslą, uždavinius, eigą, priemones.
2. Mokiniai pasakoja, kokias mįsles jie prisimena, kokios dalys sudaro mįsles, ar gali skirtis mįslių užminimai, jeigu jų įminimai vienodi. Prisimena, kas yra minklės, kuo jos skiriasi nuo mįslių.
3. Mokytojas susistemina, apibendrina mokinių išsakytas mintis.
4. Mokytojas supažindina su Vilniaus vieta, kurioje vyksta pamoka. Mokiniai įvardija, jų manymu, išskirtinius objektus.
5. Mokiniai suskirstomi grupėmis ir kuria po dvi mįsles ir po dvi minkles pasirinktiems objektams.
6. Mokiniai spėja klasės draugų sukurtas mįsles ir minkles.
7. Refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Mįslės. 5 kl.

Pamokos vieta:

Žvėryno seniūnija, Vingio parko tiltas, 03134 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?