mitu-pasaulyje_57_01699541954-fc5c8c33605cdfb76e714f055021ad2f.jpg

Graikų mitų ženklai Vilniuje

Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Andželika Aleksandravičiūtė
 • Dailė,
  Lietuvių k. ir literatūra,
  KITA
 • 10 klasei
 • Lauke
 • A. Vienuolio g. 1
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 2:15 val.

Kokie graikų mitai gali atgyti Vilniaus erdvėse?

Išnagrinėję graikų mitus, šioje pamokoje mokiniai gali tapti kūrėjais (skulptoriais, muzikantais, dailininkais ir kitais) ir sukurti originalų darbą ar idėją, kuri galėtų dalyvauti Vilniaus m. aplinkos kūrimo konkurse!

Prieš pamoką mokiniai savarankiškai tyrinėja Vilniaus miestą ir atranda erdvę, turinčią sąsajų su nagrinėtais graikų mitais ar ženklais ir tinkamą eksponuoti jų grupės kūrinį. Pavyzdžiui, kavinė TEMIDĖ, papuošalų parduotuvė PANDORA, Atlanto skulptūra ir t.t.

Pasirinktoje vietoje ir remdamiesi graikų mitu, mokiniai sukuria šiuolaikinį meno kūrinį (gali būti inscenizuota skulptūra, atliktas muzikinis kūrinys, suvaidintas performansas ir kt.).

Pamokos pabaigoje vyksta apibendrinimas, refleksija.


Pamoką sukūrė mokytojos Lina Sirgedienė ir Andželika Aleksandravičiūtė

Nuotr. Nikita Kolpočenko

Pamokos tikslas

Kūrybiškai ir argumentuotai išreikšti įgytas žinias apie graikų mitus.

Pamokos planas

1. PASIRENGIMAS. Atidžiai perskaitę ir aptarę mitus PROMETĖJAS, SIZIFAS, NARCIZAS, ORFĖJAS IR EURIDIKĖ, DEDALAS IR IKARAS, mokiniai suskirstomi į grupes, kuriose atlieka pateiktas užduotis.

2. ERDVĖS PAIEŠKA. Mokiniai suranda ir pristato Vilniuje (senamiestyje ir įvairiuose gyvenamuosiuose rajonuose) atrastus su mitais susijusius ženklus. Nufotografuoja ir į grupę įkelia pasirinktos vietos nuotrauką bei vieną sakinį, siejantį šią vietą su graikų mitologija ar mito personažu, pvz.: „PANDORA palieka viltį, kad tai ne tik graži išorė“. Taip mokiniai argumentuoja erdvės pasirinkimą.

3. KŪRYBINĖ UŽDUOTIS. Kiekviena grupė sukuria būsimo šiuolaikinio meno kūrinio idėją ir pagal ją - pasirinktoje erdvėje meno kūrinį. Pristato jį kitoms grupėms (filmuoja, fotografuoja).

4. ĮVERTINIMAS. Grupių darbus aptaria ir vertina kiti pamokos dalyviai ir mokytojas.

5. NAMŲ DARBAS. Parašyti haiku, apibendrinantį pamokos patirtį.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Mitų reikšmė Antikos ir dabarties žmogaus gyvenimui

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, A. Vienuolio g. 1
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?