mokyklos-kiemo-objektu-pozymiai-budvardziai_57_01714997218-a190e01f3572a4c48a70f09f7c13aa80.jpg

Komplimentai draugui, būdvardžiai mokyklos kiemui

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Aurelija Kunigėlienė
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    Pradinis ugdymas
  • 2 klasei
  • Lauke
  • Skroblų g. 3A
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kas yra daiktų požymiai?

Pamokos metu mokiniai kartu su mokytoju aiškinsis sąvoką „daiktų požymiai“.

Praktiškai panaudos daiktų požymius (būdvardžius) rašydami vienas kitam komplimentus, grupelėse apibūdindami artimoje aplinkoje matomus objektus.

Pamoka gali vykti mokyklos kieme, žaidimų aikštelėje, parke. Galima integracija su gamtamoksliniu ugdymu pagal temą „Medžiagos ir jų savybės“.


Nuotrauka pamokos autorės.

Pamokos tikslas

Susipažinti su būdvardžiais ir jų naudojimu.

Pamokos planas

1. Įvadas. Klasė ateina į mokyklos kiemą. Mokytojas suskirsto vaikus į grupeles, kiekvienai duoda po daiktą. Kiekviena grupė apibūdina savo gautą daiktą, kiti bando atspėti kas tai.

2. Pagrindinė dalis. Mokiniai juda kieme ir rašo vieni kitiems komplimentus ant nugaroje prisegtų lapų (žr. nuotrauką). Grupelėmis stebi kieme matomus objektus ir juos apibūdina. Formuluoja daiktus apibūdinančius klausimus.

3. Baigiamoji dalis. Mokiniai individualiai atlieka įsivertinimo užduotį, įvardija pamokos sėkmes ir sunkumus.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Kalbos pažinimas. Daiktų požymiai

Pamokos vieta:

Vilkpėdės seniūnija, Skroblų g. 3A
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?