pamilkime-lietuviu-liaudies-muzika_57_01700133728-f18fed7a6cff8beba07edf8303c8f8f3.PNG

Pamilkime lietuvių liaudies dainas

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Evita Baltakytė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Muzika,
  Pradinis ugdymas
 • 3 klasei
  4 klasei
 • Lauke
 • Vingio parko estrada
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kas slypi lietuvių liaudies dainose?

Pamokoje mokiniai kartu su mokytoju kalbės apie lietuvių liaudies muziką. Mokysis lietuvių liaudies dainų, aiškinsis jų prasmę.
Sužinos, kad lietuvių sutartinės yra įtrauktos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Dalyvaus sutartinių konkurse.
Diskutuos, kodėl lietuvių liaudies dainos mažiau populiarios jaunimo tarpe.

Pamoką rekomenduojame vesti Vingio parko estradoje, kur vyksta „Dainų šventės“ - tradicija, taip pat įtraukta į aukščiau minėtą UNESCO sąrašą.
Arba Bernardinų sode, kur įprastai vyksta „Dainų šventės“ folkloro diena. Čia įsikūręs ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras, kurio misija - puoselėti ir populiarinti lietuvių liaudies kultūrą, organizuoti „Dainų šventes“.
Galima rinktis ir kitas Vilniaus vietas, kurios yra susijusios su lietuvių liaudies muzika.

Pamokos tikslas

Mokytis lietuvių liaudies dainų, išsiaiškinti jų prasmę, išbandyti sutartinį dainavimą.

Pamokos planas

1. Pamokos pradžioje mokytojas mokiniams paaiškina pasirinktos vietos, kurioje vyks pamoka, prasmę ir sąsają su lietuvių liaudies kultūra.
2. Nuvykus į vietą, apžiūrima aplinka, įsivaizduojama, kaip čia vyksta renginiai, skamba dainos. Mokytojas paaiškina lietuvių liaudies dainų prasmes. Telefone paleidžia lietuvių liaudies sutartinę.
3. Mokiniai pasiskirsto į grupes po 4-5 ir gauna užduotį išmokti bei sudainuoti sutartinę.
4. Mokiniai burtų keliu išsitraukia sutartinę, ją mokosi.
5. Rengiamas sutartinių konkursas. Grupės atlieka išmoktas sutartines. Draugiškai balsuojama, kuri komanda geriausiai pasirodė.
6. Grįžę į klasę, mokiniai rašo refleksiją apie šią pamoką, dalijasi įspūdžiais.

Kompetencijos

Kultūrinė
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

A2. Pristato, atlieka (vienas ar su kitais) pasirinktą kūrinį, vertina savo ir kitų atlikimą.

Pamokos vieta:

Žvėryno seniūnija, Vingio parko estrada
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?