psichologiniai-veikeju-portretai-dramoje-skirgaila_57_01694337156-e13f9ce0331666c283d575b8fc8f94ff.jpg

Psichologiniai veikėjų portretai dramoje „Skirgaila"

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    KITA
  • 11 klasei
  • Viduje
  • Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ką šiandien pasakytų dramos „Skirgaila" veikėjai?

Analizuodami ir įkūnydami dramos „Skirgaila" pasirinkto veikėjo charakterį, situacijas, kuriose šiam teko atsidurti, mokiniai mokysis kritinio ir kūrybinio mąstymo, lavins gebėjimą sieti literatūros herojaus patirtį su individualia patirtimi ir vertybėmis, gerins kultūrinės raiškos, t.y. vaidmens atlikimo, retorikos meno įgūdžius.

Mokiniai sukurs ir pristatys pasirinkto dramos herojaus (Skirgailos, Onos Duonutės, Kelerio, Stardo, Skarbeko, Oligės) monologus, pamokoje vyks gyva klausytojų diskusija su monologą skaičiusiu veikėju. Diskusijoje į klausytojų klausimus atlikėjai atsako veikėjų, kuriuos įkūnija, vardu.

Pamoka gali vykti Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos salėje (erdvę galite rezervuoti per šią platformą) ar bet kurioje kitoje konferencinio tipo salėje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Sukurti „Skirgailos" veikėjo monologą ir improvizuotą pokalbį su klausytojais.

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose analizuojama V. Krėvės drama „Skirgaila“, aptariamos kūrinio temos, problemos, veikėjų literatūriniai portretai.

Teatro pamokose nagrinėjama sąvoka „monologas", jo struktūra ir kūrimo principai. Mokiniai gauna užduotį sukurti 4-5 minučių trukmės monologus pagal V. Krėvės dramos „Skirgaila" veikėjų portretus.

Integruotoje pamokoje mokiniai pristato sukurtus monologus, įkūnija dramos veikėjus, užduoda vieni kitiems klausimų, dalyvauja 5-10 minučių trukmės diskusijoje. Į klausytojų klausimus atlikėjai atsako veikėjų, kuriuos įkūnija, vardu.
Klasės draugai vertina atlikto monologo kokybę, įtaigą, išradingumą, gebėjimą diskutuoti.
Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Vinco Krėvės drama „Skirgaila“.

Pamokos vieta:

Šnipiškių seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?