siu-laiku-don-kichotai_57_01694337110-a6272bcdc5deb571ead1fb18e2d544e4.jpg

Šių laikų „Don Kichotai“

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    KITA
  • 10 klasei
  • Viduje
  • MO muziejus
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar verta siekti to, kas nepasiekiama?

Pamokos metu diskutuosime apie šių dienų idealisto kovą: tai tragedija ar komedija?

Mokiniai laisvai pasirinks šiuolaikines „donkichotiškas“ meno pasaulio asmenybes ir sukurs inscenizuotus jų pristatymus. Vyks pristatymų aptarimas ir diskusija. Remiantis pasirinkta asmenybe, jos požiūriu ir asmenine patirtimi, mokiniai kartu su mokytoju ieškos atsakymo į klausimą: ar verta siekti to, kas nepasiekiama?

Mokiniai lavins kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus. Mokysis sieti analizuojamus tekstus su asmenine patirtimi, dabarties žmogaus pasaulėjauta. Lavins retorikos meno įgūdžius. Gilins Lietuvos ir pasaulio meno lauko pažinimą.

Pamoka gali vykti bet kokioje meninėje aplinkoje: teatre, koncertų salėje, parodų galerijoje ir pan. Erdvę galite užsisakyti ir per mūsų svetainę.


Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ugnė Ligeikė.

Pamokos tikslas

Inscenizuotai atsakyti į klausimą: „Ar verta siekti to, kas nepasiekiama?“

Pamokos planas

Lietuvių kalbos pamokose analizuojamas Servanteso „Don Kichotas“, autoriaus asmenybė, kūrinio veikėjų literatūriniai portretai, temos, problemos ir pagrindinės idėjos.

Teatro pamokose vyks „Nemuno“ diskusijų klubo straipsnio „Šių dienų Don Kichotai arba Menas apgaudinėti“ (https://www.menufaktura.lt/?m=1052&s=27438) skaitymas ir nagrinėjimas. Diskusijos metu bus siekiama atskleisti jaunų kūrėjų poziciją ir vizijas, jų netradicinę meno sampratą ir naujų formų ieškojimą.

Mokiniai gauna užduotį: pasirinkti „donkichotišką“ meno pasaulio asmenybę ir sukurti trumpą situacijos, kurioje pasirinktas žmogus veikia, inscenizaciją (4–5 minutės). Remdamiesi pasirinktos asmenybės biografija, kūriniais, darbais ir savo asmenine patirtimi, inscenizacijoje mokiniai turi pateikti atsakymą į klausimą „Ar verta siekti to, kas nepasiekiama?“

Integruotos pamokos metu vyksta paruoštų darbų pristatymas (iki 5 minučių). Klasės draugai vertina atlikto darbo kokybę, pateiktus argumentus ir įtaigą.
Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Migelis de Servantesas Savedra „Don Kichotas iš La Mančos

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, MO muziejus
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?