tikriniu-daiktavardziu-medziokle_57_01713366865-26c535884f885f9ec1b08cae7cb9e1ba.jpg

Tikrinių daiktavardžių medžioklė

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Emilija Mickevičiūtė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Pradinis ugdymas
 • 1 klasei
  2 klasei
 • Lauke
 • Pilies g. 1
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Kokius daiktavardžius visada rašome iš didžiosios raidės?

Atlikdami pažintinę veiklą lauke, mokiniai gilina žinias apie tikrinį daiktavardį. Vaikai jau yra susipažinę su tikrinio daiktavardžio sąvoka, o ši pamoka skirta praplėsti žinias ir ugdyti įgūdį rašyti tikrinį daiktavardį didžiąja raide.

Grupėmis keliaudami suplanuotu maršrutu, mokiniai stebi aplinką, analizuoja įvairius užrašus, ieško tikrinių daiktavardžių. Suradę, juos pasižymi užduočių lapuose. Galvoja ir užrašo sakinius su rastais daiktavardžiais - taip mokosi tikrinį daiktavardį naudoti sakinyje.

Pamokoje gilinamos mokinių dalykinės žinios, ugdomas bendradarbiavimas, kūrybiškumas, pastabumas.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/pxC48

Pamokos tikslas

Įtvirtinti žinias apie tikrinį daiktavardį.

Pamokos planas

1. Aptariame numatytą kelionės maršrutą ir saugaus elgesio taisykles.
2. Pasikartojame, ką jau žinome apie tikrinius daiktavardžius.
3. Mokytojas suskirsto vaikus poromis ar grupelėmis. Paaiškina užduotį.
4. Mokiniai stebi aplinką ir ieško tikrinių daiktavardžių (ant kelio ženklų, pastatų, gatvių pavadinimų ir pan.).
5. Stebėjimų rezultatus pasižymi užduoties lape.
6. Sugrįžę į pradinę vieta, mokiniai rašo sakinius su rastais tikriniais daiktavardžiais.
7. Mokiniai „nykščių metodu“ įsivertina pagal sėkmės kriterijus.
8. Vaikai pasidalina, kas buvo sunkiausia, lengviausia, kas patiko labiausiai.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Tikrinis daiktavardis

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Pilies g. 1
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?