uzrasau-ka-matau_57_01713089408-35d531bbb61bcded6f77199108bee591.jpg

Užrašau, ką matau!

4.5
Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Ieva Kaminskienė
  • Lietuvių k. ir literatūra,
    Pradinis ugdymas
  • 1 klasei
  • Lauke
  • Bernardinų sodas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • iki 45 min

Kas, ką, kur, ką veikia?

Lietuvių kalbos pamoka, kurioje 1 kl. mokiniai, lauke stebėdami aplinką, porose kuria sakinius pagal pateiktus klausimus (kas?, ką veikia?, ką?, kur?). Taip įtvirtina rašymo gebėjimus, mokosi praktiškai pritaikyti taisykles.

Pamoką rekomenduojama vesti gražioje, vilniečių mėgiamoje vietoje, pvz. prie šokančio fontano Bernardinų sode.


Nuotrauka pamokos autorės.

Pamokos tikslas

Įtvirtinti rašymo taisykles.

Pamokos planas

1. Mokiniai susėda ant suoliukų prie fontano. Drauge pasikartoja klausimus „kas?, ką veikia?, ką?, kur?“, įvardina kelis pavyzdžius, prisimena rašybos taisykles.
2. Mokytojas suskirsto vaikus poromis. Paaiškina užduotį, išdalina užduoties lapus.
3. Mokiniai vaikšto teritorijoje, stebi aplinką (žmones, gyvūnus, daiktus ir pan.), porose tariasi, ką mato. Stebėjimus pasižymi, atlieka užduotis.
4. Sugrįžus į pradinę vietą, kiekvienas poros narys skaito po 1 sakinį, pamini klausimą, į kurį jis atsako. Klasės draugai klauso ir, jei reikia pataiso, pasipildo.
5. Poros įsivertina pagal sėkmės kriterijus, parodydamos nykščius.
6. Visi pasidalina įspūdžiais, kas buvo sunkiausia, lengviausia, kas patiko labiausiai.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Rašymas ir teksto kūrimas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų sodas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?