vilniaus-marsrutai-x-kilometrai-u-pokyciu-idejoms_57_01689676091-1c50e46611d5cbb71eb068cc22c7582c.jpg

X kilometrai (-ų) pokyčių idėjoms

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Andželika Aleksandravičiūtė
  • Lietuvių k. ir literatūra
  • 9 klasei
  • Lauke
  • Verkių g. 52
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Ar skaitydamas knygas pažįstu save ir miestą?

I ciklo „Knygų skaitymas – savęs ir pasaulio pažinimo būdas“ apibendrinamoji pamoka: ruošimasis rašyti rašinį.

Esminis siekis išėjus temų ciklą „Skaitydamas knygas pažįstu save ir pasaulį“ - sužadinti nesuvaidintą norą grįžus namo atsiversti ir skaityti knygą.

Pamokos pagrindas – patyrimas.

Nuolat sau keliame klausimus apie tai, kaip tu (mokinys) gali mėgti tuos dalykus, kurių nepajunti, tiesiogiai neišgyveni ir nepatiri. Galbūt apie viską tiesiog girdi gražiai kalbant, tau grūste sugrūdama informacija, svetima nuomonė, o kai paklausiama, tiesiog išpyškini kažin kam reikalingas, tinkamas mintis ir sakinius.

Būtent todėl manome, jog visų pirma dalykus reikia išgyventi, išjausti, išplėsti, patirti. Nagrinėdamos kūrinius stengiamės mokinius socializuoti, plečiame jų akiratį, asmeninį santykį su mokomąja tema, dėmesį sutelkiame į kompetencijų ugdymą. Suteikiame galimybę savarankiškai pabūti su kūriniu, pajusti knygą, jos svorį tiesiogine ir perkeltine prasme, prisijaukinti knygą.
Tad... kas gali būti bendro tarp knygos, skulptūros ir autobuso ar net akordeono ir kodėl verta jų sąsajų ieškoti vykti į Verkių autobusų parką?

Pamokos autorės - vyr. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Andželika Aleksandravičiūtė ir Lina Sirgedienė - kūrybinis duetas LIANA.

Nuotrauka © R. Parafinavičius

Pamokos tikslas

Pasiruošti rašyti rašinį ir sužadinti nesuvaidintą norą grįžus namo skaityti knygas.

Pamokos planas

Mokiniai sukuria bendrą klasės „Messenger" pokalbių grupę. →
Mokiniai ir mokytoja (-s) į pamoką atsineša savo mėgstamą arba šiuo metu skaitomą knygą. →
Slaptieji agentai Nr. 1 sudėlioja viešojo transporto maršrutą nuo savo mokyklos iki Verkių autobuso parko (Verkių g. 52). →
Mokinių prašoma savo telefonuose atsidaryti programėlę „Polleverywhere" ir parašyti pirmą į galvą šovusią mintį / asociaciją, pamačius Dano Aleksos skulptūrą „Dumplės". →

Keliaujama iki Verkių autobuso parko viešuoju transportu, jame mokiniai įgyvendina skaitymo performansą. →
Slaptieji agentai Nr. 2 pildo Stebėtojų lapus. →
Kol važiuoja viešuoju transportu, mokiniai svarsto, su kuo jiems asocijuojasi frazė „Knygos „veža“, savo pamąstymus mokiniai turi įrašyti kaip asmeninį / individualų balso įrašą tiesiai į „Messenger" pokalbių lauką. →

Nuvažiavus prie objekto, mokiniai grupelėse po 4-5 (ar savo nuožiūra) gauna užduotį internete rasti informacijos apie šią skulptūrą ir autorių, išrašyti reikšminius žodžius į konferencijos lapą (Minėtini akcentai: autorius, šiuolaikinė skulptūra, bendruomenė, tvarumas.) →
Burtų keliu viena grupelė pristato tai, ką sužinojo ir išrašė, kitos grupelės papildo tuo, kas nebuvo pasakyta / parašyta. →
Klausomės mokinių balso įrašų „Messenger" programėlėje „Knygos „veža“ (pasinaudojame garso kolonėle). →
Išklausę balso įrašų ir palyginę su tuo, ką pristatė apie D. Aleksos skulptūrą ir iš jos kilusias asociacijas, mokiniai grupelėse bando susieti / papildyti savo mintis konferencijos lapuose apie knygų skaitymą. →

Toliau darome SKAITYMO GRANDINĖLĘ. → Reflektuojame, kieno pastraipa, kokia mintis labiausiai įsiminė, buvo artima, kodėl. →
Dalijamasi pastebėjimais apie tai, kaip buvo reaguojama į skaitymo perfomansą viešajame transporte. Kalba slaptieji agentai Nr. 2. →
PAMĄSTOMA, kas bendro tarp autobuso, skulptūros ir knygos. →

PAMOKOS VEIKLŲ ASMENINĖ KIEKVIENO MOKINIO REFLEKSIJA

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Knygų skaitymas - savęs ir pasaulio pažinimo būdas

Pamokos vieta:

Verkių seniūnija, Verkių g. 52
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?