zmogus-ir-kitos-jegos-kovoti-ar-susitaikyti_57_01702827166-825cd8d8a4694cff11fdfb242f38379c.jpeg

Žmogaus ir gamtos jėgų santykis apysakoje „Senis ir jūra“

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Andželika Aleksandravičiūtė
  • Etika,
    Lietuvių k. ir literatūra
  • 9 klasei
  • Lauke
  • Rinktinės g. 3, 09200 Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Žmogus ir kitos jėgos: kovoti ar susitaikyti?

Pamokos metu mokiniai mokysis sieti Vilniaus miesto erdves ir menines iniciatyvas su skaitomu kūriniu, individualizuojant bei pritaikant šiandieniniam kontekstui.

Pamoka suteiks galimybę naujai pažvelgti ne tik į literatūros kūrinį, bet ir į miesto vietas bei jų teikiamas galimybes. Mokiniai ugdysis empatiją, gebėjimą palaikyti vieni kitus, išbandys ištvermę.

Pamoką apibūdinantys reikšminiai žodžiai:
atjauta, empatija, draugystė, bendrystė, žuvis / žuvelė.
Ištvermė, kantrybė, stiprybė, kova, emocijos, pasitikėjimas.
Pavojai, išbandymai, drąsa, viltis, jėga / jėgos, palaikymas, valia, ryžtas, atrama / atramos, vienatvė, vertybės.

Mokiniai turi būti pasirengę keliauti pėsčiomis, t.y. pasirūpinę tinkama apranga, užkandžiais.


Pamoką sukūrė kūrybinis duetas LIANA: vyr. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Andželika Aleksandravičiūtė ir Lina Sirgedienė.

Nuotrauka © A. Aleksandravičiūtė

Pamokos tikslas

Atrasti Vilniaus miesto erdves, jas susieti su skaitomu kūriniu.

Pamokos planas

PRIEŠ PAMOKĄ
Mokiniai perskaito E. Hemingvėjaus apysaką „Senis ir jūra“.

3 mokiniai iš anksto pasiruošia supažindinti klasės draugus su:
- šalia verslo centro „Business Stadium West“ esančių fontanų bei unikalios viešosios erdvės idėja,
- skulptūros „Norus pildanti žuvelė“ (ant Baltojo tilto) idėja,
- parengia pranešimą „Kodėl apysaka galėtų būti įdomi šiuolaikiniam skaitytojui“. Pranešimui naudoja Folknerio straipsnį apie „Senis ir jūra“ (vadovėlio 95 p.) bei asmeninius pastebėjimus apie perskaitytą kūrinį.

Mokiniai sukuria uždarą Facebook grupę (instrukcija pateikiama atmintinėje). Grupėje mokiniai randa reikšminius pamokos žodžius ir emocijų lentelę (žr. pamokos medžiagą).

PAGRINDINĖ VEIKLA
Mokiniai eina sudarytu maršrutu, fotografuoja, į grupę kelia nuotraukas, susijusias su apysaka (argumentuoja).
Šalia verslo centro „Business Stadium West“ užrašo savo pomėgius, diskutuoja.
Pakeliui link Baltojo tilto kuria garsoraščius. Vėliau juos aptaria.
Išklauso parengtą pranešimą „Kodėl apysaka galėtų būti įdomi šiuolaikiniam skaitytojui“, diskutuoja.
Išklauso meninės instaliacijos – skulptūros „Norus pildanti žuvelė“ - pristatymą. Kviečiami sugalvoti savo norą ir paleisti jį į visatą, taip išreiškiant palaikymą onkologiniams ligoniams vaikams ir jų artimiesiems.
Visos pamokos metu mokiniai piešia emocijų / ištvermės kreivę.

Darbų pristatymas „Meno avilyje“ arba kitoje tinkamoje erdvėję, pvz. bibliotekoje.

REFLEKSIJA
Mokiniai užpildo refleksijų lapus. Aprašo pamokos patirtis bei savo mintis, kylančias skaitant pateiktus raktinius žodžius.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Skaitymas, teksto supratimas ir literatūros bei kultūros pažinimas

Pamokos vieta:

Žirmūnų seniūnija, Rinktinės g. 3, 09200 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?