atstumo-matavimas_57_01713373060-ad3db7fa6abd9abab11c1909bf44dd54.jpg

Atstumo matavimas įvairiais būdais

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Alla Davlevič
  • Matematika,
    Pradinis ugdymas
  • 3 klasei
  • Lauke
  • Gerovės g. 1, Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar atstumas priklauso nuo matavimo būdo?

Mokyklos kieme ar parke mokiniai grupėmis matuoja atstumus iki pasirinktų objektų, skaičiuoja ir lygina įsivaizduojamos figūros perimetrą. Pamokos pabaigoje diskutuoja, kodėl gali skirtis grupių rezultatai, įsivertina gebėjimą nustatyti atstumą.

Pamokoje įtvirtinamos atstumo, perimetro sąvokos. Mokiniai lavina skaičiavimo, komandinio darbo įgūdžius.

Priemonės: matavimo juosta, matavimo ruletė, liniuotė, užduočių lapas.

Pamokos tikslas

Pakartoti ir įtvirtinti žinias apie perimetrą ir ilgio matavimą.

Pamokos planas

1. Pasirenkamas objektas. Atstumas iki jo spėjamas iš akies, išmatuojamas žingsniais ir naudojant ruletę. Spėjimų ir matavimų rezultatai užrašomi veiklos lape.
2. Išmatuotas atstumas metrais verčiamas kitais matavimo vienetais: centimetrais, decimetrais, kilometrais.
3. Pasirenkami trys arba keturi objektai, kurie sudarytų įsivaizduojamą trikampį arba keturkampį. Kiekvienas objektas – tai trikampio arba keturkampio viršūnės. Pasirinkta matavimo priemone išmatuojamas atstumas tarp objektų (kraštinių ilgiai). Nustatoma trumpiausia ir ilgiausia kraštinės.
4. Apskaičiuojamas įsivaizduojamos figūros perimetras.
5. Tiksliai išmatuotas figūros perimetras palyginamas su iš akies spėtu rezultatu, daromos išvados.
6. Diskutuojama, kodėl gali skirtis rezultatai, įsivertinamas gebėjimas numatyti atstumą tarp objektų.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Ilgio matavimas. Perimetras.

Pamokos vieta:

Naujosios Vilnios seniūnija, Gerovės g. 1, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?