duomenu-rinkimas-dviraciu-take_57_01714976232-da79da39978b91860c99c10bdb48011c.jpg

Duomenų rinkimas dviračių take

Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Irma Ogylbienė
 • Matematika,
  Pritaikytos programos
 • 5 klasei
  6 klasei
 • Lauke
 • Kareivių gatvė
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Ko daugiau: dviračių, riedučių ar riedlenčių?

Pamoka skirta mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, kuriems sunkiau susikaupti ir orientuotis erdvėje.

Vaikai įsikuria prie artimiausio dviračių tako ir renka duomenis apie juo judančias transporto priemones. Surinktus duomenis atvaizduoja stulpelinėje diagramoje, gautus rezultatus aptaria su draugais.

Mokiniai gilina dalykines matematikos žinias, praktiškai susipažįsta su duomenų rinkimu ir diagramomis.

Rekomenduojama pamoką vesti automobilių spūsčių metu, atkreipiant vaikų dėmesį, kad trumpą atstumą galima greičiau įveikti su kita transporto priemone ar netgi pėsčiomis. Galbūt tai paskatins vaikus dažniau rinktis vaikščiojimą ar gamtai draugiškas transporto priemones.


S. Žiūros / Vilniaus miesto savivaldybės nuotrauka iš https://shorturl.at/nqGQV

Pamokos tikslas

Mokytis rinkti duomenis ir juos pavaizduoti diagramoje.

Pamokos planas

1. Mokiniai supažindinami su pamokos veikla.
2. Nuvykus prie dviračių tako, mokytojas paskirsto vaikus į stebėjimo vietas.
3. Mokytojas kiekvienam moksleiviui išdalina užduočių lapus ir kitas priemones.
4. Mokiniai astebi šaligatvį su dviračio taku ir renka duomenis - apie 20-25 min.
5. Iš gautų duomenų mokiniai nupiešia diagramą, nuspalvina jos stulpelius.
6. Pamokos aptarimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Duomenys ir interpretavimas

Pamokos vieta:

Žirmūnų seniūnija, Kareivių gatvė
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?