duomenu-rinkimas-ir-vaizdavimas_57_01672241804-28ac9c222e60b766e76096e21a41906d.png

Duomenų rinkimas ir vaizdavimas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Laura Kuldoš
  • Matematika
  • 7 klasei
  • Lauke
  • Reformatų skv. 1
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kokia mėgstamiausia vilniečių spalva?

Mokiniai atliks statistinį tyrimą "Kokia mėgstamiausia vilniečių spalva?". Gautus rezultatus pavaizduos lentele ir diagramomis, analizuos ir interpretuos gautus duomenis.


Pamokos vieta gali būti bet kuri vieša (arti mokyklos esanti) Vilniaus vieta, kurioje nesunku sutikti daug žmonių (pvz. autobusų ir troleibusų stotelės). Norint gauti tikslesnius rezultatus apie visą Vilnių, galima atlikti apklausas dideliuose prekybos centruose (kur susirenka gyventojai iš įvairių rajonų) ar miesto centre, pvz. Reformatų parke.

Pamokos tikslas

Atlikti statistinį tyrimą ir jį aprašyti.

Pamokos planas

1. Supažindinti su pamokos tikslu ir uždviniais.
2. Išsiaiškinti (priminti), kas yra populiacija ir imtis, kokie imties sudarymo būdai.
3. Pasiskirstyti į grupes (po 4-6 mokinius), išsidalinti praktinių užduočių lapus.
4. Pasirinktoje vietoje atlikti apklausą, rezultatus fiksuoti atskirame lape.
5. Duomenis pavaizduoti duomenų lentele, diagramomis.
6. Aptarti skirtingų grupių gautus rezultatus. Padiskutuoti, kas galėjo lemti rezultatų nesutapimą.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Duomenys ir interpretavimas. Imtis. Duomenų vaizdavimas diagramomis.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Reformatų skv. 1
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?