geometrines-figuros-vingio-parke_57_01673188304-85aea92f0f45de2271a0468facba2e56.jpg

Geometrinės figūros Vingio parke

Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Gabija Baravickaitė
  • Matematika
  • 1 klasei
  • Lauke
  • M.K.Čiurlionio g. 100
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kokios geometrinės figūros yra mūsų aplinkoje?

Mokiniai susipažįsta su geometrinėmis figūromis, kas tai yra, kuo jos skiriasi, kaip jas vadiname. Dalomosios medžiagos pagalba bando surasti savo aplinkoje geometrines figūras ir jas įvardyti.

Pamokos tikslas

Supažindinti mokinius su geometrinėmis figūromis, išmokyti skirti jas bei įvardinti, gebėti surasti geometrines figūras mus supančioje aplinkoje.

Pamokos planas

Mokiniai su mokytoja nukeliavę į Vingio parką išsirenka patogiausią vietą.

Mokytoja trumpai mokinius supažindina su geometrinėmis figūromis ir skiria kūrybinę užduotį. Mokiniai gauna dalomosios medžiagos lapus, kuriuose yra iškarpytos įvairios geometrinės figūros, jų eskizai. Taip pat gauna lapą užduočiai. Užduoties tikslas, išmokti atrasti geometrines figūras savo aplinkoje bei gebėti jas įvardinti. Gavę eskizus su figūromis, mokiniai juos iškelia ir ieško atitinkančios figūros, radę užrašo jos pavadinimą lape, parašo, koks daiktas objektas yra aplinkoje panašus į šią geometrinę figūrą ir keliauja ieškoti toliau.

Tikslas surasti bent 5 geometrines figūras ir jas užrašyti. Jei sunku dar rašyti, paprašykite, kad nupieštų ir žodžiu įvardintų pavadinimą.

Kompetencijos

Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Geometrinės figūros

Pamokos vieta:

Vilkpėdės seniūnija, M.K.Čiurlionio g. 100
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?