idomioji-statistika-sporte_57_01715064303-c54f8109b821a4bb940c426df25e3bda.jpg

Įdomioji statistika sporte

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Valstybės duomenų agentūra
 • Matematika,
  IT
 • 6 klasei
  7 klasei
  8 klasei
  9 klasei
  10 klasei
  11 klasei
  12 klasei
 • Viduje
 • Gedimino pr. 29, Vilnius
 • Pamoką veda
  Įmonės atstovas
 • 45 min

Kaip galime praktiškai pritaikyti statistinius duomenis?

Statistika yra svarbi visose gyvenimo srityse – skaičiuojant atlyginimus, infliaciją, gyventojų skaičių ir kt. Jos pavyzdžių galima rasti bet kur, netgi sporte.

Šioje pamokoje mokiniai sužinos, kaip statistika gali padėti skaičiais įvertinti sportines situacijas ir priimti pagrįstus sprendimus.

Pamoką veda Valstybės duomenų agentūros specialistas.


Nuotrauka Kylie Osullivan iš unsplash.com
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Supažindinti moksleivius su statistika ir praktiniu jos pritaikymu kasdienėse situacijose.

Pamokos planas

1. Įvadas. Pamokoje aptariama statistika, duomenys ir jų interpretavimas. Moksleiviai supažindinami su pagrindinėmis sąvokomis: imtis, imties moda, mediana, vidurkis ir kt.

2. Praktinė veikla. Kūrybiškai pristatoma statistika, pateikiant pavyzdžius iš sporto srities. Moksleiviai skatinami įsitraukti atliekant praktinę užduotį, t.y. interpretuojant duomenis iš pateiktų pavyzdžių.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Statistiniai duomenys, jų interpretavimas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Gedimino pr. 29, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?