laipsniai-ir-siauriausia-vilniaus-gatve_57_01701030744-a88dc163abe16b000d686ab31b6abfd8.jpg

Laipsniai ir siauriausia Vilniaus gatvė

Maksimalus dalyvių skaičius: 32
Pamoką sukūrė - Jelena Kartašova
  • Matematika
  • 7 klasei
    8 klasei
  • Lauke
  • Vilniaus g. 9
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar sužinosiu siauriausios gatvės pavadinimą?

Grupėmis keliaudami iš Vilniaus g. į senamiesčio gilumą, mokiniai atliks matematines užduotis, taikydami laipsnių su sveikaisiais rodikliais savybes.

Kiekvieną atsakymą atitinka raidė, pateikta atsakymų lape. Teisingai išsprendę užduotis, mokiniai sužinos siauriausios Vilniaus gatvės pavadinimą ir aplankys pačią gatvę!

Pamoka lavina skaičiavimo gebėjimus, ugdo kūrybiškumo, bendradarbiavimo, pažinimo kompetencijas.

Pamokos tikslas

Pakartoti laipsnių su sveikaisiais rodikliais savybes.

Pamokos planas

1. Mokiniai supažindinami su pamokos tikslu ir numatomomis veiklomis.

2. Pasidalina į grupes po 4-5 mokinius, pasiima užduočių ir atsakymų lapus.

3. Keliauja Vilniaus senamiesčiu ir atlieka užduotis.

4. Atliktas užduotis žymisi atsakymo lape, teisingai jas išsprendę perskaito siauriausios Vilniaus gatvės pavadinimą.

4. Suranda siauriausią Vilniaus gatvę, joje trumpai pasivaikšto.

5. Refleksija ir apibendrinimas. Mokiniai dalijasi patirtimi, aptaria, ar pavyko išspręsti visas užduotis, ar užteko laiko, ką naujo sužinojo, kaip sekėsi dirbti grupėje, kas buvo sunkiausia, kas buvo įdomiausia.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Laipsnių su sveikaisiais rodikliais savybės.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Vilniaus g. 9
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?