matuojame-aiksteles-perimetra-ir-plota_57_01715949068-7a365806e0156f4aa9dcf8ef9dcf5796.png

Matuojame aikštelės perimetrą ir plotą

Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Rasa Dauguvietytė
  • Matematika
  • 8 klasei
  • Lauke
  • Birželio 23-iosios g. 10a
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kaip susiję figūros kraštinė, perimetras ir plotas?

Pamokos metu mokiniai praktiškai įtvirtina žinias apie perimetro ir ploto apskaičiavimą, naudojant Pitagoro teoremą, stačiakampio ir trapecijos ploto formules.

Užduotį atlieka aikštelėje arba kitoje vietoje, kurios pagrindas yra iš kvadrato formos plytelių. Mokiniai dirba grupelėmis. Pradžioje išmatuoja plytelės kraštinę ir apskaičiuoja plotą. Nusibraižo scheminį aikštelės planą, jame išskiria nagrinėjamas figūras (stačiakampį, stačiąją trapeciją, lygiašonę trapeciją), apskaičiuoja jų ir visos aikštelės plotus remdamiesi plytelės matavimais.

Užduotis lavina mokinių abstraktų mąstymą, skaičiavimo įgūdžius.


Nuotrauka pamokos autorės

Pamokos tikslas

Apskaičiuoti figūrų plotus.

Pamokos planas

1. Mokytojas pristato pamokos tikslą ir užduotis.
2. Mokiniai pasidalina į grupes (po 2-4 mokinius), pasiima užduoties lapus.
3. Grupelėmis atlieka užduotį.
4. Apibendrinimas. Drauge su mokytoju aptaria grupių rezultatus, dalinasi ar užteko laiko atlikti užduotis, kokius sprendimo būdus rinkosi.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

8 klasė. Atstumai, perimetrai, plotai

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Birželio 23-iosios g. 10a
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?