praktiska-matematika-ant-puckoriu-piliakalnio_57_01717615827-8f62d40a02ac286a98b33bf7cd32ad34.jpg

Praktiška matematika ant Pūčkorių piliakalnio

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Edita Balinskienė
  • Matematika
  • 9 klasei
    10 klasei
  • Lauke
  • Pūčkorių piliakalnis
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar gamtoje galime pakartoti matematiką?

Pamokos vieta - Pūčkorių piliakalnis. Jos metu sprendžiami realaus turinio uždaviniai apie senovinius Lietuvos pinigus (ilguosius), skaičiuojamas piliakalnio pakilimo kampas, aikštelės ir piliakalnio skerspjūvio plotas, prisimenamas kelio, laiko ir greičio sąryšis, greičio vienetų vertimas.

Užduotis apima kelias skirtingas matematikos temas (trigonometriniai sąryšiai stačiajame trikampyje, realaus turinio uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemą, plotų skaičiavimas), todėl pamoka tinka 9 klasės mokiniams ir kartojant 10 klasės kursą.

Pamokos tikslas

Spręsti realaus konteksto uždavinius netradicinėje aplinkoje.

Pamokos planas

1. Susipažinimas su pamokos tikslu ir uždaviniais.
2. Pasiskirstymas į grupes (po 2-4 mokinius), praktinių užduočių išsidalinimas ir aptarimas.
3. Užduočių atlikimas.
4. Refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Realaus turinio uždaviniai, trigonometriniai sąryšiai stačiajame trikampyje. Uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemas.

Pamokos vieta:

Naujosios Vilnios seniūnija, Pūčkorių piliakalnis
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?