statistiniai-duomenys-ir-ju-interpretavimas_57_01716205468-dc860e4435e734f8412ffda88ab10367.jpg

Statistiniai duomenys ir jų interpretavimas

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25–30
Pamoką sukūrė - Valstybės duomenų agentūra
  • Matematika
  • 6 klasei
    7 klasei
  • Viduje
  • Gedimino pr., 29
  • Pamoką veda
    Įmonės atstovas
  • iki 45 min

Kas yra statistiniai duomenys, kaip juos interpretuojame?

Valstybės duomenų agentūra kviečia į pamoką, kurios metu supažindinama su statistiniais duomenimis, jų interpretavimu ir interpretavimo galimybėmis. Mokomasi kelti statistinius klausimus, rūšiuoti duomenis pagal pasirinktą požymį. Įtvirtinamos sąvokos: imtis, imties moda, mediana.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Susipažinti su statistiniais duomenimis, jų interpretavimu ir interpretavimo galimybėmis.

Pamokos planas

1. Įvadas. Kas yra duomenys ir jų interpretavimas? Mokomės kelti statistinius klausimus.
Aptariama, kokius klausimus mes keliame Valstybės duomenų agentūroje.
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistika ir skaičiuojamų rodiklių įvairovė: kokia yra gyventojų nuomonė apie kainas? Kiek vidutiniškai išleidžiame maistui ar kitoms reikmėms? Kiek Lietuvoje turime užimtų gyventojų, o kiek bedarbių?
Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo pristatymas. Supažindinimas su duomenų rinkimo anketa. Surinktos ir apibendrintos informacijos pristatymas Oficialiosios statistikos portale (lentelės, diagramos).
2. Praktinė pamokos dalis. Aptariamos ir įtvirtinamos sąvokos: imtis, imties moda, mediana, vidurkis; mokomasi duomenis surūšiuoti pagal požymį.
Vykdomas statistinis tyrimas, apibendrinami gauti duomenys, analizuojama, kaip keičiasi vidurkis, kokia moda, mediana (pvz., skaičiuojant amžių).
Išskiriamas požymis, pvz., amžius – surūšiuojami duomenys nuo jauniausiojo iki vyriausiojo respondento; išskiriami kiti požymiai, duomenys surūšiuojami pagal lytį ir kt.
Iš amžiaus kintamojo paskaičiuojama moda, mediana, vidurkis.
Išmoktos informacijos įtvirtinimas. Viktorina.

Kompetencijos

Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Statistiniai duomenys, jų interpretavimas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Gedimino pr., 29
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?