tiriamoji-veikla-parduotuveje_57_01712407185-c1753c2009cd04925f7d58a28c0f2188.jpg

Smalsieji tyrėjai parduotuvėje

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Džaneta Valinskienė
 • Matematika,
  Pradinis ugdymas,
  Gyvenimo įgūdžiai
 • 3 klasei
  4 klasei
 • Viduje
 • Architektų g. 19, Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ar visi tos pačios rūšies produktai kainuoja vienodai?

Pamokos metu mokiniai praktiškai įtvirtina žinias apie diagramas, tam tikslui parduotuvėje atlikdami pasirinktų produktų kainų tyrimą.

Dirbdami komandomis, mokiniai užsirašo bent aštuonių tos pačios grupės produktų kainas, surašo jas didėjimo tvarka. Pasitardami ieško pigiausio ir brangiausio tos rūšies produkto, palygina kainas. Grįžę į klasę grupelėse braižo pasirinktos rūšies diagramą, suformuluoja išvadą.

Pamokoje ugdomas bendradarbiavimas, komunikavimas, kritinio mąstymo ir informacijos apibendrinimo įgūdžiai. Mokoma tinkamai elgtis viešoje vietoje.

Pamoka turi tarpdalykinių integracijų su gyvenimo įgūdžių programa, pasaulio pažinimu.


Nuotrauka pamokos autorės.

Pamokos tikslas

Ugdyti bendrą supratimą apie įvairių produktų kainų skirtumus, lavinti kritinį mąstymą.

Pamokos planas

1. Pakalbėjus apie mokinių mėgstamų produktų kainas, keliamas pamokos klausimas: ar visi tos pačios rūšies produktai kainuoja vienodai?
2. Suskirsčius mokinius į grupes po 5-6, pristatomas pamokos tikslas, užduotis, eiga.
3. Sutariama, kad vieni domėsis ledų kainomis, kiti - traškučių, dar kiti - vandens, ketvirta grupė - pieniškų gėrimų (produktų pasirinkimai gali būti ir kitokie).
4. Klasė keliauja į artimiausią parduotuvę, kur kiekviena grupė susiranda savo tiriamosios veiklos objektą.
5. Dirbdami grupėse, mokiniai renka medžiagą, pildo lentelę, pasižymi brangiausią ir pigiausią tiriamos rūšies produktą, kainas užrašo didėjimo tvarka. Vėliau klasėje braižo pasirinkto tipo diagramą.
6. Kiekviena grupė pristato savo veiklos rezultatus klasės draugams.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Renkame ir vaizduojame duomenis

Pamokos vieta:

Lazdynų seniūnija, Architektų g. 19, Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?