antano-baranausko-anyksciu-silelis-vilniuje_57_01697648768-c4a1ad3e1967c4a360f0adf0603b6e89.jpg

Antano Baranausko „Anykščių šilelis“ Vilniuje

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Andželika Aleksandravičiūtė
 • Dailė,
  Lietuvių k. ir literatūra,
  Pilietiškumas,
  Muzika
 • 9 klasei
 • Lauke
 • Bokšto g. 19, 01126 Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 2:15 val.

Ar gamta – kūrybos įkvėpėja?!

Kiekviena mokykla yra unikalioje vietoje, todėl tikime, kadši pamoka įkvėps išnaudoti ir šalia jūsų mokyklos esančias nuostabias erdves.

Pamokos reikšminiai žodžiai: įsijautimas, patyrimas, kūryba, tapatybė, kontrastas, peizažas. Pamoka skatina mokinius įdarbinti pojūčius (regą, klausą, uoslę), patirti romantiko Antano Baranausko poemoje "Anykščių šilelis" vaizduojamą kontrastą ir užčiuopti savyje gebėjimą kurti. Įsivietinti unikalioje istoriją menančioje Vilniaus erdvėje.

Pamokos autorės - vyr. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Andželika Aleksandravičiūtė ir Lina Sirgedienė - kūrybinis duetas LIANA.

Nuotrauka © L. Sirgedienė

Pamokos tikslas

Per pojūčius patirti "Anykščių šilelyje" vaizduojamą kontrastą, užčiuopti savyje gebėjimą kurti.

Pamokos planas

1. Vizualinio mąstymo metodas klasėje.
2. Ėjimas iš mokyklos iki suplanuotos vietos, klausantis M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Miške".
3. Kontrasto įvardijimas (praeitis - dabartis - šios dienos).
4. Pamokos medžiagoje pateikto straipsnio skaitymas ir individualus naujų žinių fiksavimas.
5. Sakinio kūrimas.
6. Grįžimas į mokyklą, refleksija / diskusija porose; savo sukurto sakinio perskaitymas.
7. Namų darbas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Kokia gamtos ir žmogaus ryšio prasmė literatūroje?

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bokšto g. 19, 01126 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?