plogingas-siuksliu-rinkimas-begant-arba-greitai-einant_57_01719383250-e02e970b922a25c8ca99ecc632d3a7a9.jpg

Plogingas – šiukšlių rinkimas bėgant arba greitai einant

Maksimalus dalyvių skaičius: 32
Pamoką sukūrė - Žana Pliskačevska
  • Fizinis ugdymas,
    Pilietiškumas
  • 9 klasei
    10 klasei
    11 klasei
    12 klasei
  • Lauke
  • Sapiegų parkas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • iki 45 min

Ar praktikuosiu plogingą?

Dalyvaudami pamokoje, mokiniai derins lengvą bėgiojimą arba greitą ėjimą, mankštos pratimus ir pavienių šiukšlių rinkimą.

Plogingas yra puikus būdas užtikrinti, kad vietiniuose miškuose, parkuose ir gatvėse būtų palaikoma švara bei mažinama šiukšlinimo kultūra. Tai yra būdas skatinti kiekvieno žmogaus pilietinę atsakomybę rūpintis aplinka, gamta, o tuo pačiu ir asmenine sveikata.

Užduotį mokiniai gali atlikti grupėmis arba individualiai.


Paveikslėlis iš Delfi.lt

Pamokos tikslas

Skatinti mokinius aktyviai judėti ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Pamokos planas

Pasiruošimas.
Mokytojas supažindina mokinius su plogingo sąvoka, jo nauda, atsiradimo istorija. Išdalina teisingo rūšiavimo atmintines.

Pamokos eiga:
1. Mokinių grupė/ mokinys(-ė) kartu su mokytoju atvyksta į pasirinktą parką. Mokiniai pasiskirsto mokinių grupėmis po 2-3 asmenis, suplanuoja bėgimo maršrutą. Mokytojas primena, kaip reikia teisingai rūšiuoti atliekas.
2. Mokinių grupė/ mokinys(-ė), pasirinkusi(-ęs) tinkamą bėgimo greitį, renka šiukšles, jas rūšiuoja į atsineštus maišus. Renkant šiukšles atliekami pritūpimai ir įtūpstai.
3. Po šiukšlių medžioklės kiekvienas mokinys(-ė) užpildo refleksijos lapą, padaro pririnktų maišų/ šiukšlių nuotrauką, kuria pasidalina su mokytoju.
4. Pririnkti maišai išmetami į šiukšlių rūšiavimo konteinerius.
5. Mokinių socialinė-pilietinė veikla vertinama nurodant panaudotą valandų skaičių.

Kompetencijos

Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Žmogaus poveikis aplinkai, ekologija

Pamokos vieta:

Antakalnio seniūnija, Sapiegų parkas
Visos pamokos
Kaip naudotis?