anglu-kalba-zaidimu-aiksteleje_57_01714829722-9021b5770593e6e55802f280d15807c0.jpg

Anglų kalba žaidimų aikštelėje

Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Margarita Juzeniene
 • IT,
  Anglų k.,
  Pradinis ugdymas
 • 3 klasei
 • Lauke
 • Naugarduko g. 50b
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kas yra / nėra žaidimų aikštelėje?

Žaidimų aikštelėje vaikai mokosi naujų žodžių pagal paruoštus iliustruotus lapus. Stebi ir įvardina matomus įrenginius naudodami jau išmoktas gramatines konstrukcijas „There is/There are“ ir žinomus vietos prielinksnius. Telefonu nufotografuoja pasirinktas aikštelės vietas.

Klasėje grupėmis paruošia žaidimų aikštelės pristatymą panaudodami gramatines konstrukcijas „There is/isn't“ ir „There are/aren't“, iliustruoja savo padarytomis nuotraukomis.

Pamokoje vaikai lavina anglų kalbos praktinio naudojimo įgūdžius, gilina dalykines žinias, mokosi bendradarbiauti.

Pamoką galima integruoti su matematika, pvz. pasiūlant vaikams pagal pateiktus brėžinius apskaičiuoti aikštelėje matomų įrenginių figūrų perimetrus.

Pamokos tikslas

Paruošti žaidimų aikštelės pristatymą anglų kalba.

Pamokos planas

1. Atėję į pasirinktą aikštelę mokiniai susipažįsta su pamokos žodžiais - mokytojas padalina iliustruotus žodžių lapus „Playground Pictionary“, paaiškina žodžių reikšmę, tarimą.
Žaidžiamas apšilimo žaidimas „Touch the...“.

2. Mokiniai suskirstomi į grupes, pristatomos komandinės užduotys.

3. Vaikai atlieka užduotis: fotografuoja įrenginius, galvoja sakinius su anglų k. konstrukcijomis ir vietos prielinksniais.

4. Grįžę į mokyklą, naudodamiesi savo užrašais ir padarytomis nuotraukomis, vaikai parengia ne mažiau kaip 5 sakinių žaidimų aikštelės pristatymą su „Power Point“ arba kita programa. Savo darbus pristato klasės draugams, įvertina pagal nustatytus kriterijus.

5. Refleksija.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Gyvenamoji aplinka. Prepositions of place (vietos prielinksniai)

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Naugarduko g. 50b
Visos pamokos
Kaip naudotis?