ka-sako-zenklai_57_01673292441-be20373d175caf8f7bd043b7961dc008.jpg

Ką sako ženklai?

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Rasa Januškevičienė
  • Pradinis ugdymas
  • 3 klasei
    4 klasei
  • Viduje
  • Geležinkelio g. 16
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ką jums sako ženklai, kuriuos jūs pastebite?

Ką darytum, jei keliaudamas nemokėtum paklausti?

Kokius sutartinius ženklus žinote?


Sutartinių ženklų paieška Lietuvos geležinkelio (LTG) erdvėse. Užduočių atlikimas. Refleksija.

Pamoką kūrė: Rasa Januškevičienė ir Rasa Prokurotienė.

Pamokos tikslas

Vilniaus geležinkelio stotyje (LTG) dirbdami grupėse, suras, atpažins ir atkoduos ženklus bei atkurs judesiais ritminę seką.

Pamokos planas

Įvadas:
1. Atvykus į Vilniaus geležinkelio stotį, mokiniams pateikiami klausimai: Ką darytum, jei keliaudamas nemokėtum paklausti? Kokius sutartinius ženklus žinai? (informaciniai, draudžiamieji) Ką jums sako ženklai, kuriuos jūs pastebite?
Mokiniai supažindinami su pamokos tema ir uždaviniu.
Veikla:
1. Sužadinimui parodomi sutartiniai ženklai (priedas Nr.1) ir paklausiama, ką jie reiškia.
2. Mokiniai padalinami į dvi grupes: raudonųjų ir mėlynųjų; išdalinami lapai su sutartiniais ženklais (Priedas Nr.2);
3. Grupės, lydimos mokytojų, ieško stotyje sutartinių ženklų, suradę ženklą, pasižymi jį ir pasitarę įvardina ženklo reikšmę.
4. Grupės viena kitai pristato informaciją su paaiškinimu.
5. Mokiniai paskirstomi į 4 grupes, vadovaujantis žaidimu. Žaidimo taisyklės: vaikai sustoja ratu, mokytojos ant vaiko kaktos užklijuoja lapelį su viena iš 4 spalvų (raudona, mėlyna, geltona, žalia). Vaikai be žodžių suranda savo grupės narius pagal lapelio spalvą (Priedas Nr. 3);
6. Mokytojas kiekvienai grupei duoda po lapą su užkoduota ritmine seka. (Priedas Nr. 4) Grupėse mokiniai atkoduoja ir atlieka judesiais ritminę seką.
Refleksija: mokytoja pakartoja klausimus, kuriuos pateikia pamokos pradžioje. Mokytojos vertina atliktas užduotis. Vaikai, naudodami kūno kalbos ženklus, įsivertina įsitraukimą į pamokos užduotis, gebėjimą dirbti grupėje ir savijautą.

Kompetencijos

Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Sutartiniai ženklai. Integruojamieji dalykai: pasaulio pažinimas, šokis ir informatika

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Geležinkelio g. 16
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?