rudens-seklys_57_01690542281-15a4ce9d60f482e06e0b403d411bed0f.jpg

Rudens seklys

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Viktorija Kaziukonytė
  • Pradinis ugdymas
  • 2 klasei
  • Lauke
  • M. K. Čiurlionio g. 100, 03100 Vilnius
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ką galime pamatyti gyvojoje gamtoje?

Pamoka vyks Vingio parke, kuriame galima pasigrožėti gyvąja gamta, paklausyti paukščių čiulbėjimų, pamatyti sąmanotas pakraštes.
Mokiniai dirbdami grupėse pamokos metu ieškos gyvosios gamtos objektų, juos radę pažymės išdalintame lape. Suradus objektus mokiniai savarankiškai parašys glaustą tekstą, susijusį su rastais gyvosios gamtos objektais.

Pamokos tikslas

Skatinti mokinius grupėje ieškoti kompromiso, lavinti reakciją ir kūrybiškumą kuriant rišlų tekstą.

Pamokos planas

1. Pamokos pradžioje mokytoja su mokiniais aptaria saugų elgesį gamtoje
2. Pasiskirstymas grupėmis
3. Grupinis darbas - „medžioklė"
4. Individualus darbas - rišlaus teksto kūrimas
5. Pasakojimo pristatymas bendraklasiams

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Gyvoji gamta. Rišlaus teksto kūrimas

Pamokos vieta:

Vilkpėdės seniūnija, M. K. Čiurlionio g. 100, 03100 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?