vilniaus-legenda_57_01673281166-e9749ab460d87eafd6ba93fc6fd6d39b.jpg

Vilniaus legenda

Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Viktorija Kaziukonytė
  • Pradinis ugdymas
  • 2 klasei
  • Lauke
  • Šventaragio g.
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Kaip atsirado Vilnius?

Vilniaus Katedra pasirinkta norint praplėsti mokinių pilietiškumo supratimą. Mokiniai turi istoriškai žinoti, kaip atsirado miestas, kuriame gyvena, miestas, kuris yra Lietuvos Sostinė. Tad labai svarbu paaiškinti, kaip vyko žmonių gyvenimo kaita, kaip atsirado Vilnius. Pasaulio pažinimo ir anglų pamokų integracija praplės, pagilins mokinių turimas žinias apie Vilnių. Pamokos pabaigoje gebės įvardyti pagrindinius Vilniaus simbolius lietuvių ir anglų kalbomis. Gebės įvardyti jų manymu labiausiai pasikeitusius žmonių gyvenimo reiškinius.

Pamokos tikslas

Supažindinti mokinius su Vilniaus atsiradimo legenda. Prisiminti pagrindinius Vilniaus simbolius lietuvių ir anglų kalbomis.

Pamokos planas

Pamoka prasideda prie Gedimino paminklo. Mokytoja papasakoja apie Vilniaus atsiradimą (legendą).

Mokiniai atlieka pirmą užduotį. Atlikus užduotį keliauja prie Gedinimo pilies. Užlipus į kalną, mokytoja trumpai papasakoja apie Gedinimo pilies istoriją. Akcentuoja, kaip pasikeitė žmonijos gyvenimas, kokia kaita įvyko. Trumpai pristato, kaip žmonės gyveno, kokiais amatais vertėsi. Mokiniai atlieka antrą užduotį, kurioje reikia baigti piešti Gedinimo pilį. Kadangi pasaulio pažinimo pamoką yra integruota su anglų kalbos pamoka, mokiniai turi surasti trečioje užduotyje pavaizduotiems Vilniaus simboliams angliškas reikšmes.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Žmonių gyvenimo kaita

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Šventaragio g.
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?