zveryno-tvenkinio-ekosistema_57_01699946494-234b286fcc4e0968bc24b6c94c7e483f.PNG

Susipažinkime su tvenkinio ekosistema

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 24
Pamoką sukūrė - Evita Baltakytė
 • Dailė,
  Gamta,
  Pradinis ugdymas
 • 1 klasei
  2 klasei
  3 klasei
  4 klasei
 • Lauke
 • Boriso Nemcovo skveras
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kas slepiasi tvenkinyje?

Mokiniai, dirbdami porose, prie artimiausio vandens telkinio (tvenkinio, ežero, upės) stebi augalus ir paukščius, kartu su mokytoju juos įvardina bei apibūdina.

Mokytojo pateiktose užduotyse mokiniai įrašo paukščių ir augalų pavadinimus. Grįžę į klasę, porose nupiešia įdomiausią matytą augalą ar paukštį.

Ši pamoka vyksta prie Žvėryno tvenkinio, tačiau gali vykti prie bet kurio vandens telkinio Vilniaus mieste.

Pamokos tikslas

Pažinti savo rajono vandens telkinio ekosistemą, mokytis dirbti porose.

Pamokos planas

1. Mokytojas išdalina lapus su užduotimis bei paaiškina, ką reikės atlikti. Visi kartu keliauja link artimiausio vandens telkinio.
2. Mokiniai pasiskirsto poromis, išsamiai perskaito užduočių lapą. Poromis stebi tvenkinio aplinką: ieško augalų ir paukščių, tyrinėja žemę bei medžius. Pastebėtų augalų ir paukščių pavadinimus žymisi užduočių lape (veikla apie 30 min.).
3. Sugrįžę į sutartą vietą, visi kartu grįžta į mokyklą.
4. Mokiniai porose aptaria, koks buvo įsimintiniausias augalas ar paukštis. Kartu piešia augalo ar paukščio piešinį, pristato bendraklasiams.
5. Naudodami „šviesoforo“ metodą, kartu su mokytoju įsivertina kaip sekėsi.
6. Piešiniai iškabinami klasės stende.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Pasaulio pažinimas: Žmogus ir gyvoji gamta

Pamokos vieta:

Žvėryno seniūnija, Boriso Nemcovo skveras
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?