k-kasperaviciaus-kuryba-gryname-ore_57_01702534168-d56a6432a5a1c5a580826f9c2f701fcd.jpg

K. Kasparavičiaus kūryba gryname ore

Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Irma Ogylbienė
 • Lietuvių k. ir literatūra,
  Pritaikytos programos
 • 3 klasei
  4 klasei
  5 klasei
 • Lauke
 • Verkių regioninis parkas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • iki 45 min

Ar literatūros kūrinys gali išmokyti tinkamai elgtis?

Tai teksto suvokimo pamoka, skirta vaikams, besimokantiems pagal pritaikytas ugdymo programas.

Pamoka skirta 10 - 12 metų amžiaus mokiniams, turintiems vidutinį intelekto sutrikimą. Gali būti pritaikyta 7 - 10 metų amžiaus mokiniams su nežymiu intelekto sutrikimu.

Parko aplinkoje nagrinėjamas Kęstučio Kasparavičiaus kūrinys „Arbatos klubas”. Galima atsinešti užkandžių ir arbatos. Parko ar kitoje gamtos apsuptyje vykstanti pamoka vaikus nuteikia raminančiai ir geriau nei klasėje padeda įsijausti į nagrinėjamo kūrinio kontekstą, ypač kai sukuriama pikniko gamtoje situacija.

Mokiniai stengiasi atpažinti pagrindinius kūrinio veikėjus, žodžių arba paveikslėlių pagalba atsakyti į pateiktus klausimus, išsiaiškinti vertybinius kontekstus.
Užduotys diferencijuojamos. Aiškinamasi, kaip grožinis kūrinys gali atskleisti tinkamo elgesio ypatumus. Stengiamasi tekstą susieti su klasės elgesiu mokykloje ir viešose miesto erdvėse.
Mokinių įsivertinimui naudojami skrituliukai.


Iliustracija iš K. Kasparavičiaus knygos „Arbatos klubas“

Pamokos tikslas

Atpažinti pagrindinius kūrinio veikėjus ir išsiaiškinti vertybinius kontekstus.

Pamokos planas

1. PRADŽIA. Įsikūrimas erdvėje, susipažinimas su pamokos eiga, užduotimis.

2. MOKYMO(SI) VEIKLOS. Mokiniams išdalinamos kortelės su paveikslėliais, paaiškinama, kaip jas naudoti. Aiškiai perskaičius tekstą, užduodami klausimai. Stebimas mokinių susidomėjimas ir aktyvumas. Stengiamasi tekstą susieti su klasės elgesiu mokykloje ir viešose erdvėse.

3. REZULTATŲ ĮSIVERTINIMAS. Po kiekvieno teisingo atsakymo ar aktyvaus dalyvavimo, mokinys gauna skrituliuką. Pamokos pabaigoje įsivertina dalyvavimą pagal gautus skrituliukus.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Teksto suvokimas, aktyvus klausymasis sakytinio teksto.

Pamokos vieta:

Verkių seniūnija, Verkių regioninis parkas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?