kuriu-tilta-per-neri_57_01707386370-44c45025c366e3337387a701769c39c5.jpg

Kuriu tiltą per Nerį

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 20
Pamoką sukūrė - Irma Ogylbienė
 • Dailė,
  Pritaikytos programos
 • 4 klasei
  5 klasei
  6 klasei
  7 klasei
 • Lauke
 • Karaliaus Mindaugo tiltas 01102
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Koks būtų mano tiltas per Nerį?

Pamoka skirta 9-13 metų mokiniams, turintiems nežymų ir vidutinį intelekto sutrikimą.

Patogiai įsikūrę Neries pakrantėje netoli tilto, mokiniai piešia savo tiltą. Mokytojas pasakoja įdomius faktus apie pasirinktą ir kitus Vilniaus tiltus, supažindina su tiltų paskirtimi. Pamokos medžiagoje pateikti keleto tiltų aprašymai, tačiau mokytojas ją gali adaptuoti pagal mokinių gebėjimų lygį.

Pamokoje skatinamas mokinių kūrybiškumas, ugdomi gebėjimai žodžiais išreikšti savo mintis, bendradarbiavimas.

Pamoka gali vykti prie Karaliaus Mindaugo arba kito tilto, kur patogu atvykti ir atsisėsti.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/nDRT6.

Pamokos tikslas

Per kūrybą mokinius supažindinti su tiltų įvairove ir paskirtimi.

Pamokos planas

1. Su mokiniais nuvykstame prie Karaliaus Mindaugo arba kito tilto.
2. Mokinius supažindiname su tilto istorija.
3. Mokiniams paaiškinama užduotis - nupiešti savo tiltą per Nerį.
4. Kol mokiniai piešia, mokytojas paaiškina kuo skiriasi tiltas nuo viaduko, kokie gali būti tiltai, parodo nuotraukas su skirtingais Vilniaus tiltais.
5. Kai mokinys baigia savo piešinį, jis sukurtą tiltą pristato klasės draugams ir mokytojui.
6. Mokymo(si) rezultatų įvertinimas ir įsivertinimas.

Kompetencijos

Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Karaliaus Mindaugo tiltas 01102
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?