a-new-place-is-open-for-vilnius-residents-seskine-park_57_01701342248-237ce4a5cb1916ec1cf244c3002cddde.jpg

Suvaldytas lietus ir kitos patirtys „Lietaus parke“

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Julija Zaiceva
  • Anglų k.
  • 7 klasei
  • Lauke
  • Lietaus parkas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar galima lietaus vandenis panaudoti miesto gyventojų poilsiui?

Pamoka vyksta Šeškinės parke, kuris dar vadinamas „Lietaus parku“ ir yra ypatingas tuo, kad įrengtas šalia didžiausios Lietuvoje lietaus nuotekų valyklos bei išvalyto vandens kaupyklos, kuri kartu virto patrauklia rekreacine miesto teritorija.

Mokiniai susipažins su parko atsiradimo istorija ir svarba aplinkiniams Vilniaus rajonams, pavadinimo kilme. Keliaus po parką, stebės čia esančius infrastruktūros ir gamtos objektus, atliks užduotis. Pamokos pabaigoje pasidalins įspūdžiais, apibendrins.

Pamoka skatina mokinius savarankiškai mokytis, ugdo kūrybiškumą, lavina bendradarbiavimo, skaitmeninę, pilietinę ir kultūrinę kompetencijas.


Iliustracijoje „Lietaus parkas“ iš programėlės „GoogleEarth“.

Pamokos tikslas

Praktiškai įtvirtinti anglų k. žinias, susipažįstant su mikrorajonui ir miestui svarbiais objektais.

Pamokos planas

1. Mokiniai pasiskirsto grupėmis ir perskaito pateiktą medžiagą „A new place is open for Vilnius residents - Šeškinė Park“ (straipsnio https://madeinvilnius.lt/naujienos/miestas/vilnieciams-atverta-nauja-vieta-seskines-parkas/ vertimas į anglų k.).

2. Išverčia 2–6 faktus iš anglų kalbos į gimtąją (rusų) kalbą.

3. Užsirašo 7-14 naujų ar raktinių žodžių, ieško parke su jais susijusių objektų, fotografuoja, žymisi pastebėjimus.

4. Anglų k. parengia santrauką apie Šeškinės parką, naudodamiesi skaitytu straipsniu ir parke surinkta medžiaga. Darbą pristato kitų grupių nariams.

5. Apibendrina patirtis, ką naujo sužinojo, dalijasi įspūdžiais.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Kultūra ir kūryba

Pamokos vieta:

Šeškinės seniūnija, Lietaus parkas
Visos pamokos
Kaip naudotis?