anglu-kalbos-veiksmazodziai-miesto-parke_57_01709660214-ab8acb8dbe8db58479d3ee90cb8c5353.jpg

Anglų kalbos veiksmažodžiai miesto parke

Maksimalus dalyvių skaičius: 15
Pamoką sukūrė - Evelina Streckienė
  • Anglų k.
  • 5 klasei
  • Lauke
  • Bernardinų sodas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ar parko aplinka gali padėti mokytis gramatikos?

Pamokoje gausu veiklos ir situacijų, padedančių išmokti anglų kalbos veiksmažodžių laikus. Tad kviečiame ištrūkti iš įprastos klasės aplinkos ir pamoką pravesti viename iš Vilniaus parkų - Bernardinų sode, Vingio ar kitame pasirinktame parke.

Atlikdami kūrybinę užduotį miesto parke, mokiniai aktyviai tyrinės parko aplinką – dekoratyvinius želdinius, tvenkinį, grojantį fontaną, antis Vilnelės upės pakrantėje (Bernardinų sode), vaikų žaidimo aikšteles ir kt. Tuo pačiu metu jie įtvirtins pagrindinius anglų kalbos veiksmažodžio laikus - esamąjį paprastąjį ir esamąjį tęstinį. Pamokos metu žaidimo forma taip pat pasikartos anglų kalbos gramatiką.

Pamokoje įtvirtinamos anglų k. žinios, ugdomi komandinio darbo, aplinkos stebėjimo įgūdžiai, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijos.

Pamoka gali vykti Bernardinų sode arba kitoje vaizdingoje miesto aplinkoje.


Nuotrauka L. Budėno, www.vilniausgalerija.lt

Pamokos tikslas

Kūrybinėmis priemonėmis įtvirtinti anglų kalbos laikų vartojimą.

Pamokos planas

1. Mokiniai susėda ratu, mokytoja(s) paskelbia pamokos temą ir uždavinį (5 min.).
2. Mokytoja(s) kartu su mokiniais pasikartoja esamojo paprastojo ir esamojo tęstinio laiko vartojimo taisykles, sudarymą (formas), skirtumus tarp šių laikų (15 min.).
3. Kūrybinė užduotis 2-3 mokinių grupėse: tyrinėti miesto parką, atliekant įvairias mokytojo(s) pasiūlytas veiklas ir užpildant užduoties lapą (30 min.).
4. Mokinių įsivertinimas (15 min.).
4. Žaismingas kartojimas pasitelkiant žaidimą minkštu kamuoliu (15 min.).
5. Mokinių refleksija (10 min).

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Esamasis paprastasis ir esamasis tęstinis laikas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų sodas
Visos pamokos
Kaip naudotis?