kas-jeigu_57_01695047701-2379ed469889390d41d718bfc317078c.png

Kas jeigu…?

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
 • KITA,
  Anglų k.
 • 9 klasei
  10 klasei
 • Lauke
 • K. Sirvydo skveras, Švarco g.
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kuo skiriasi dialogas ir pokalbis?

Remdamiesi sąlygos sakinių gramatine struktūra, asmeniniu požiūriu ir improvizacija, mokiniai scenoje sukurs dialogą pasirinkta tema bei žanru.
Dialogo metu argumentuos pasirinkimą, nusakys idėjos šaltinį ir sumanymą.

Pamoka lavina porinio darbo, retorikos, interpretacijos įgūdžius, kūrybiškumą.

Gali vykti bet kurioje patogioje atviroje erdvėje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Remiantis sąlygos sakiniais, scenoje sukurti dialogą pasirinkta tema.

Pamokos planas

ANGLŲ KALBOS PAMOKOSE
Learning conditional tenses per usual. The amount of conditional forms and the level of difficulty is based on the level of students, the teacher’s choice and the curriculum.

TEATRO PAMOKOSE analizuojama "dialogo" sąvoka.

INTEGRUOTOJE PAMOKOJE scenoje pristatomi sukurti dialogai (trukmė iki 5 min.). Mokiniai atsako į klasės draugų klausimus, diskutuoja ir pagrindžia savo pasirinkimą.
Klasės draugai vertina atlikto darbo kokybę, originalumą, įtaigą.
Galutinis vertinimas susideda iš mokinių ir mokytojų suminio vertinimo.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Sąlygos sakinių gramatinė struktūra.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, K. Sirvydo skveras, Švarco g.
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?