kitokie-zmones_57_01694337017-3eaf9291c0e0d2129d275edcb33681a1.jpg

Kitokie žmonės

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • Anglų k.
  • 11 klasei
  • Viduje
  • Lietuvos radijas ir televizija, Konarskio g. 49
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kokia meno ir menininko daroma įtaka žmogui?

Sieksime sukurti publicistinę-sveikatos radijo ar TV laidą (galima paruošta garso ar vaizdo medžiaga arba „gyvas“ atlikto darbo pristatymas scenoje), atskleidžiant netiesioginę kūrėjų įtaką žmonių sprendimams ar net pasirinkimams.

Remiantis Clive‘nu Parkinsonu, Mančesterio metropolijos universiteto Meno sveikatai katedros vedėju, menininkas savo veikla poveikį sveikatai gali daryti per dalyvaujamąjį kūrybinį procesą ir užsakomuosius kūrinius žmogaus sukurtai aplinkai arba pastato interjerui. Tokia menininko praktika suteikia žmogui galimybę keisti savo mąstyseną, pamiršti ligą ir prisiminti savo išgales, vidinį potencialą ir nusistatyti siekius. Menas sveikatai suteikia galimybę imti tai, ką dabar duoda gyvenimas, net jei tai gyvenimas su vėžiu, demencija, Alzheimerio liga ir t. t. Mėgti mąstyti apie gyvenimo kokybę ir apie tai, kaip ją gali pagerinti kultūra ir menas.

Mokiniai gilins supratimą apie sąsajas tarp meno ir kasdienybės. Gerins komandinio darbo įgūdžius. Gilins supratimą apie konteksto kūrimą. Gilins sociokultūrinį pažinimą. Suvoks meno dermę su visuomene. Pamoka gali vykti Lietuvos radijuje ir televizijoje ar kitoje radijo bei televizijos studijoje.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Atskleisti netiesioginę kūrėjų įtaką žmonių sprendimams ar net pasirinkimams. Pasyviųjų struktūrų nagrinėjimas.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose:

Learning passive structures as planned by the teacher. The amount of structures depends on the level of the class and the plan of the teacher.

Teatro pamokose mokiniai peržiūrės vieną iš pasiūlytų filmų apie menininką (filmų sąrašas pridedamas). Pristatys, analizuos, diskutuos. Remdamiesi įžvalgomis bei asmenine patirtimi atliks darbą.

Integruotos pamokos metu vyksta paruoštų darbų pristatymas, komentavimas, aptarimas, įsivertinimas ir vertinimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Pasyvios struktūros.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Lietuvos radijas ir televizija, Konarskio g. 49
Visos pamokos
Kaip naudotis?