klasioko-portretas-1_57_01699036444-f626c7149ff5254f18a9165c35a65a93.jpg

Noriu geriau pažinti savo klasiokus

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Jolanta Liubkevič
  • Anglų k.
  • 9 klasei
  • Lauke
  • Bernardinų sodas
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Ko aš nežinojau apie savo klasiokus?

Mokiniai, dirbdami poromis, anglų kalba pasakoja apie save kitam klasiokui. Pokalbio temas užduoda mokytojas, jos vienodos visiems mokiniams. Poros keičiasi, kol vienas mokinys pasikalba mažiausiai su penkiais klasės draugais.

Pamokoje lavinami gebėjimai formuluoti klausimus ir į juos atsakyti, parenkant tinkamą anglų kalbos žodyną ir gramatines struktūras. Ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Klasiokai geriau pažįsta vienas kitą, tai sustiprina klasę kaip bendruomenę.

Pamoka gali vykti bet kurioje mokinių mėgstamoje lauko erdvėje, kuri tinka ramiam bendravimui.

Pamokos tikslas

Geriau pažinti klasiokus, dialoge naudojant tinkamus gramatinius laikus.

Pamokos planas

Pamokos pradžioje mokiniams išdalinami maži lapeliai. Juose kiekvienas mokinys užrašo keturis žodžius: vieno jam svarbaus žmogaus vardą, įsimintiniausio arba mėgstamiausio miesto, mėgstamiausio restorano bei branginamo daikto pavadinimus.

Mokiniai pasiskirsto poromis. Vienas kito klausia apie lapelyje paminėtus dalykus, siekdami kuo daugiau sužinoti apie kito klasioko gyvenimą. Taip pat, atsako į porininko klausimus.

Po 7-8 minučių mokiniai apsikeičia poromis ir tęsia pokalbį su kitu klasioku. Taip kartojasi, kol visi pasikalba bent su penkiais klasės draugais.

Pamokos pabaigoje mokiniai parašo refleksiją.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Gramatiniai laikai.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Bernardinų sodas
Visos pamokos
Kaip naudotis?