mokymosi-stiliai_57_01694337006-0af3a20df3a2b319fcc3613dd77aeae5.png

Mokymosi stiliai

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Tubelis
  • KITA,
    Anglų k.
  • 11 klasei
  • Viduje
  • Kino teatras Pasaka, Šv. Ignoto g. 4/3
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kas svarbiausia mokantis?

Pamokos idėja: mokomojo filmuko apie galimus mokymosi stilius kūrimas, pasirinktos metodikos atskleidimas, įtaigus ir patrauklus jos pristatymas.

Mokiniai, dirbdami grupėse ar individualiai, sukurs mokomąjį filmuką, kuriame argumentuotai ir logiškai pristatys pasirinkto mokomojo stiliaus išskirtinumus ir naudą.

Mokiniai gebės analizuoti tekstą ir kritiškai vertinti savo bei kitų kūrybą. Tobulins komandinio darbo įgūdžius, gebėjimą konstruktyviai kritikuoti ir reikšti savo nuomonę argumentuotai.

Pamoka gali vykti bet kuriame kino teatre ar kino erdvėje. Erdvę galite užsakyti per mūsų svetainę.

Pamokos autoriai: teatro mokytojas metodininkas Gintaras Tubelis ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Liubkevič.

Pamokos tikslas

Argumentuotai ir logiškai pristatyti pasirinkto mokomojo stiliaus išskirtinumus ir naudą.

Pamokos planas

Anglų kalbos pamokose:

The preparation lesson may differ depending on the teacher and the textbook used. Possible materials for learning about the different styles: https://bau.edu/blog/types-of-learning-styles/; https://study.com/teach/learning-styles-guide.html; https://arden.ac.uk/what-type-learner-are-you.


Teatro pamokose nagrinėjama mokomųjų vaizdo įrašų kūrimo metodika.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Mokymosi stiliai.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Kino teatras Pasaka, Šv. Ignoto g. 4/3
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?