reklamos-kurimas-pasirinktai-parduotuvei_57_01705430523-e1fb24a0ad744a7faeadd7b8146cd848.jpg

Reklamos kūrimas pasirinktai parduotuvei

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Agnė Adamonytė
  • Anglų k.
  • 8 klasei
  • Lauke
  • Pilies g. 1
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kokia yra efektyvi reklama?

Pamokos metu mokiniai kuria reklamą pasirinktai parduotuvei, pritaikydami bei tobulindami anglų k. žinias ir kūrybinius įgūdžius.

Mokiniai grupėmis vaikšto Pilies g., kiekviena grupė pasirenka parduotuvę, kurios iškaboje yra angliškų žodžių (arba pagal kitą aptartą kriterijų). Pasinaudoję raktinėmis frazėmis, mokiniai sukuria įtikinamą ir pritraukiantį tekstą, pristatantį pasirinktą parduotuvę. Pakaitomis skaitydami savo sukurtus reklaminius tekstus, mokiniai filmuoja trumpus pasirinktos parduotuvės reklaminius klipus. Pamokos pabaigoje juos pristato ir įsivertina.

Pamokos metu ugdomi kūrybiniai įgūdžiai ir plėtojamos bendrosios mokinių kompetencijos: mokėjimas mokytis, efektyvus komunikavimas, pažinimas, iniciatyvumas. Ugdomas skaitmeninis raštingumas.

Pamoka vyksta Pilies gatvėje, tačiau galima pasirinkti ir kitą miesto gatvę bei kitus objektus reklamos kūrimui.


Nuotraukos autorė A. Adamonytė

Pamokos tikslas

Sukurti reklaminį pasirinktos parduotuvės pristatymą anglų k.

Pamokos planas

1. ĮVADINĖ DALIS. Mokiniams pristatoma pamokos tema, tikslas ir vertinimo sistema (pateikta pamokos medžiagoje).

2. PAGRINDINĖ VEIKLA. Mokiniai grupėse aptaria būsimos reklamos tikslinę auditoriją, idėją, svarbiausius aspektus, raktinius žodžius. Kuria reklaminį tekstą, vėliau filmuoja reklamą. Kiekviena grupė parengia savo darbo pristatymą.

3. REFLEKSIJA. Mokiniai kartu su mokytoja vertina darbus pagal pateiktą vertinimo sistemą. Mokiniai įsivertina, ar pavyko atlikti pamokos užduotį. Dalijasi įspūdžiais kaip sekėsi kurti reklamą ir bendradarbiauti tarpusavyje.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Veiklos viešojoje erdvėje: prekių ir paslaugų įsigijimas.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Pilies g. 1
Visos pamokos
Kaip naudotis?