oro-tarsos-nustatymas-pagal-kerpiu-bukle_57_01714383480-6eec767fe4a7cb57b6c3b0d6cbd577d3.jpg

Oro taršos nustatymas pagal kerpių būklę

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Anna Barbara Tondrik
 • Chemija
 • 8 klasei
  9 klasei
  10 klasei
 • Lauke
 • Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Kaip gamta praneša apie oro užterštumą?

Oro užterštumas – tai viena iš opiausių pasaulio ir visuomenės problemų. Kiekviena būtybė, kiekvienas gyvas organizmas priklauso nuo oro - jo kokybė įtakoja organizmų vystymąsi, pavojingų ligų plitimą bei kitus neigiamus faktorius. Oro užterštumo matavimas paprastomis priemonėmis suteikia gerą progą mokiniui pasinerti į mokslinių tyrimų pasaulį, įvertinti savo aplinkos užterštumo lygį.

Pamokos metu mokiniai, dirbdami grupėse arba savarankiškai, atliks gamtinį eksperimentą, kurio metu apžiūrės medžius, įvertins medžiuose esančių kerpių būklę, atliks tam tikrus matavimus. Surašę savo pastebėjimus, pateiks išvadas dėl oro užterštumo. Pamokos pabaigoje lygins gautus rezultataus, diskutuos apie oro užterštumo mažinimo būdus.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/bcfoC.

Pamokos tikslas

Ištirti oro taršą sieros dioksidu.

Pamokos planas

1. Sužadinimas. Aptariami oro taršos bioindikatoriai, dėmesį kreipiant į kerpes, kurios įsisavina ore esančius sieros dioksidus. Mokytojas paaiškina pamokos tyrimo metodikos esmę.
2. Mokiniai grupėmis keliauja į vietovę, kurioje yra medžių grupės (parką, mišką).
3. Moksleiviai atlieka tyrimą, pildo veiklos lapą. Tyrimo rezultatus bei išvadas fiksuoja pateiktoje formoje.
4. Grupių atstovai pristato rezultatus.
5. Diskusija. Palyginami grupių stebėjimai bei išvados. Nustatoma labiausiai / mažiausiai užteršta parko vieta. Mokiniai siūlo oro taršos sieros dioksidu mažinimo būdus.
6. Refleksija. Mokiniai aptaria kas pavyko, kas sekėsi sunkiau, ką kitą kartą darytų kitaip.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Užterštumas

Pamokos vieta:

Vilkpėdės seniūnija, Vilnius
Visos pamokos
Kaip naudotis?