oro-tarsos-sieros-dioksidu-nustatymas_57_01711394058-845738942d95894a8b52501cb9106125.jpg

Oro taršos sieros dioksidu nustatymas

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Natalija Kalionova
 • Chemija
 • 8 klasei
  9 klasei
  10 klasei
 • Lauke
 • Vingio parkas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Ar gyvenu sieros dioksidu užterštoje aplinkoje?

Didelį rūpesti pastaruoju metu žmonėms kelia sieros ir kitų oksidų patekimas į aplinką. Oksidai jungiasi su vandeniu, virsta rūgštimis ir iškrinta ant žemės rūgščiųjų lietų pavidalu. Kai kurie organizmai ypač jautriai reaguoja į sieros dioksidą, todėl jais galima naudotis kaip bioindikatoriais aplinkos taršai įvertinti. Toks bioindikatorius gali būti grybas – klevinis žvyniokas (rhytisma acerinum), kurį galima pastebėti ant klevo lapų.

Pamokos metu mokiniai, dirbdami grupėse, surinks klevo lapų, apskaičiuos jų dėmėtumo rodiklį. Apibendrins, pristatys ir palygins grupėse gautus rezultatus. Moksleiviai pasiūlys oro taršos sieros dioksidu mažinimo būdus.

Nuotrauka iš https://shorturl.at/dptNY

Pamokos tikslas

Ištirti oro taršą sieros dioksidu.

Pamokos planas

1. Sužadinimas (įtraukimas, sudominimas). Aptariami oro taršos bioindikatoriai, dėmesys kreipiamas į klevinį žvynioką (rhytisma acerinum), kuris sukelia paprastojo ir kai kurių kitų rūšių klevų lapų ligą. Mokytojas paaiškina pamokos tyrimo metodiką, kurios esmė - aplinkoje esantis sieros dioksidas stabdo klevinio žvynioko grybo vystymąsi, todėl ten, kur jo gausu, dėmių ant lapo nėra. Jei lapai dėmėti, reiškia, kad aplinka švari.
2. Mokiniai grupėmis keliauja į vietovę, kurioje yra klevų. Prisirenka klevo lapų.
3. Atlieka tyrimą, pildo mokinio veiklos lapą. Rezultatus apibendrina ir pateikia pasirinkta formą (pvz. stulpeline diagrama ir pan.)
4. Grupių atstovai pristato rezultatus.
5. Diskusija. Palyginami grupių rezultatai, ką pavyko atrasti. Nustatoma labiausiai / mažiausiai užteršta vietovė. Mokiniai siūlo oro taršos sieros dioksidu mažinimo būdus.
6. Refleksija. Mokiniai aptaria kas pavyko, kas sekėsi sunkiau, ką kitą kartą darytų kitaip.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Oro tarša, rūgštieji lietūs.

Pamokos vieta:

Žvėryno seniūnija, Vingio parkas
Visos pamokos
Kaip naudotis?