debatai-vilniaus-universitete-individas-ir-visuomene_57_01701859952-b2de1ee94a99669676ed3f70b7bea55a.jpg

Debatai „Individas ir visuomenė“

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
  • Etika,
    Lietuvių k. ir literatūra
  • 11 klasei
  • Viduje
  • Universiteto g. 3
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 3 val.

Kaip suderinti individo poreikius ir visuomenės gerovę?

Pamokos metu mokiniai, naudodami Karlo Popperio debatų metodą, aiškinsis ar įmanoma suderinti individo poreikius ir visuomenės gerovę. Konstruktyviai dalyvaus debatuose, mokysis tinkamai reikšti argumentuotą poziciją, prieštaravimą ir kritiką.

Ugdysis suvokimą apie socialinio gyvenimo įvairovę, tapatumo ir kitybės dinamiką bei bendruomenės įtakos asmens tapatumui prasmę ir svarbą. Lavins praktinius įgūdžius kaip gerbti kito nuomonę ir kitokią pilietinę poziciją.

Rekomenduojame pamoką vesti debatams tinkamoje konferencijų erdvėje, pvz. Vilniaus universiteto salėje, Lietuvos nacionalinės bibliotekos Valstybingumo erdvėje, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos salėje. Erdvę galite pasirinkti ir užsisakyti per mūsų platformą.

Pamokos tikslas

Lavinti komunikavimo ir pilietiškumo kompetenciją, pasitelkiant Karlo Popperio debatų metodą.

Pamokos planas

PASIRUOŠIMAS. Minčių lietus / debatų idėjos: suformuluojamas ir išrenkamas debatų probleminis teiginys arba klausimas. 
Suformuojamos dvi debatų komandos, išrenkami du vertintojai, moderatorius.
Komandos pasiruošia debatų planą.

ĮŽANGA. Debatų moderatorius pristato debatų probleminį teiginį arba klausimą, Karlo Popperio debatų seką.
Vertintojai perskaito debatų vertinimo kriterijus.

PAGRINDINĖ VEIKLA. Karlo Popperio debatai.

PABAIGA. Debatų nugalėtojų paskelbimas. Visos pamokos refleksija. Sukuriama debatų tinklalaidė mokyklai.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

11 (III gimnazijos) kl. Etika. Aš ir bendruomenė. Kaip suderinti individo poreikius ir visuomenės gerovę? 11 (III gimnazijos). Lietuvių kalba ir literatūra. Dalyvauja įvairiose komunikavimo situacijose, klausosi ir kalba, atsižvelgdamas į situaciją, tikslą, adresatą. Sakytinių tekstų kūrimas.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Universiteto g. 3
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?