vym-autobusas_1712741106-ca46371d7090f14a9215277f7efaaaf9.png

Etiketas viešajame transporte

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Sigutė Čepaitė
 • Etika,
  Dailė
 • 4 klasei
  5 klasei
  6 klasei
  7 klasei
  8 klasei
 • Viduje
 • Architektų 68, LT-04109 Vilnius
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 3 val.

Kokia socialine reklama papuoštum autobusą?

Pamokos metu mokiniai susipažins su etiketu viešajame transporte. Atliks keleivių stebėjimą troleibuse, autobuse bei jų sustojimuose. Iš žmonių elgesio, verbalinės ir neverbalinės kalbos bandys suprasti keleivių etiketo taisykles.

Pabaigoje reflektuos, dalinsis pastebėjimais, apibendrins gautus rezultatus. Remdamiesi stebėjimu, atsakys į klausimą, koks etiškas elgesys vyrauja viešajame transporte bei jo sustojimuose. Pagal gautus rezultatus sukurs socialinę reklamą pamokos tema.

Pamokoje moksleiviai ugdysis emocinę, pažinimo, komunikavimo kompetencijas.


Nuotrauka S.Čepaitės

Pamokos tikslas

Susipažinti su keleivių etiketu, sukurti aktualią socialinę reklamą.

Pamokos planas

1. Įvadinė dalis (30-45 min.). Mokiniai supažindinami su tinkamo elgesio viešajame transporte susitarimais, etiketu. Prisimena saugaus elgesio mieste taisykles.
2. Pagrindinė veikla (30-45 min). Grupėmis stebi keleivių elgesį miesto viešajame transporte ir sustojimuose. Pastebėjimus pasižymi. Gautus rezultatus apibendrina.
3. Aptarimas - kūrybinė veikla (45 min.). „Kokia reklama papuoštum autobusą?“ Pagal gautus stebėjimo rezultatus komandos sukuria aktualią socialinę reklamą. Ją pristato klasėje, galima eksponuoti mokyklos patalpose.

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Etiketas, statistika

Pamokos vieta:

Lazdynų seniūnija, Architektų 68, LT-04109 Vilnius
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?