gyvybes-rusiu-ivairove_57_01673862740-a13acd8299e7dc947da0686cda1565ec.jpg

Gyvybės rūšių įvairovė

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
  • Etika
  • 5 klasei
    6 klasei
  • Lauke
  • Barboros Radvilaitės g. 8A
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kodėl reikia puoselėti gyvybės rūšių įvairovę?

Pamokos metu bus galima įsikūnyti į vietines gyvūnų rūšis ir susikurti dar neregėtą fantastinį gyvūną. Mokiniai diskutuos, kaip galima saugoti vietinius gyvūnus ir ar jiems jau pavyko ką nors išgelbėti.

Pamokos tikslas

Žavėtis gyvybės rūšių įvairove - gerbti ir saugoti kiekvieną gyvybę

Pamokos planas

1. Mokiniai supažindinami su pamokos tema, tikslu ir uždaviniais.
2. Užduotis „Įsikūnijimas. Mokiniai „pavirsta“ į vietinius gyvūnus, aiškinasi savo rūšies pavadinimą.
3. Minčių lietus. Kokie pavojai gali grėsti pasirinktiems gyvūnams mūsų gyvenamojoje vietovėje ir kaip galima juos saugoti?
4. Užduotis „Kaip man pavyko ką nors išgelbėti“. Mokiniai dalijasi savo gerąja patirtimi.
5. Užduotis „Sukurk gyvūną“. Mokiniai kuria fantastinius gyvūnus, aiškinasi, kokiose aplinkose jie galėtų gyventi pagal turimas fizines savybes. Pildomi užduoties lapai "Fantastinio gyvūno aprašas".
6. Minčių lietus. Kodėl mes vienus gyvūnus labai vertiname ir grožimės, o kitais ne?

Kompetencijos

Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Kodėl brangi kiekviena gyvybė? Gyvybės stebuklas, gamtos įvairovė. Kokių pavojų̨ gali kilti gamtai mano gyvenamojoje vietovėje? Kaip man pavyko ką̨ nors išgelbėti? Rūpinamės augalais ir gyvūnais. Priesakai „nežudyk“ ir „nepakenk“, kokia jų reikšmė?

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Barboros Radvilaitės g. 8A
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?