reklama-miesto-gatvese-ar-ji-veikia-mane_57_01673780199-ea6ed657d78ccbe1687eb4df301428b3.jpg

Reklama miesto gatvėse: ar ji veikia mane?

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
  • Etika
  • 9 klasei
    10 klasei
  • Lauke
  • Gedimino prospektas 64
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kaip matomos reklamos paveikia mane ir mano pasirinkimus?

Pamokos metu bus tyrinėjamos reklamos, kurias mokiniai turės rasti miesto gatvėse. Išsiaiškinsite, koks šių reklamų poveikis žiūrovui ir kaip su tuo yra susijęs vartotojiškumas. Mokiniai ne tik diskutuos pamokos tema, bet ir įsivertins savo sąmoningo vartojimo įpročius ir atsparumą reklamos poveikiui.

Pamokos tikslas

Surasti Vilniaus gatvėse esamas reklamas ir identifikuoti jų poveikį žiūrovui

Pamokos planas

1. Mokiniai supažindinami su pamokos tema, tikslu, uždaviniais bei pagrindinėmis sąvokomis. Pristatomos pamokos veiklos ir vertinimas.
2. Mokiniai suskirstomi grupėmis po 3-4 asmenis. Mokiniams išdalinamos užduotys.
3. Mokiniai pradeda tiriamąją veiklą nurodytu maršrutu, pildomos lenteles.
4. Reklamos pavyzdžių kėlimas į Padlet platformą.
5. Tiriamojo darbo pristatymas klasei.
6. Diskusija
7. Refleksija. Mentimeter programėlės naudojimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Kas yra globalizacija, žiniasklaida, reklama? Kaip aš suprantu globalizaciją ir vartotojų visuomenę? Kaip mano gyvenimą̨ veikia žiniasklaida, rek¬lama ir informacinės technologijos?

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Gedimino prospektas 64
Visos pamokos
Kaip naudotis?