vilniaus-sergetojai_57_01673033422-d0ac7ff4ef160fa03edf9b0581edab35.png

Vilniaus sergėtojai

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
  • Etika
  • 3 klasei
    4 klasei
  • Lauke
  • Gedimino pr. 64
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 1:30 val.

Kokie yra Vilniaus miesto sergėtojai?

Pamokos metu mokiniai ieškos Vilniaus miesto sergėtojų, atpažins religinius bei Lietuvos valstybingumo simbolius Vilniaus miesto skulptūrose. Išsiaiškins, kas vaizduojama Vilniaus herbe ir sukurs savo miesto sergėtoją.

Pamokos tikslas

Pažinti savo gyvenamosios vietovės praeitį ir dabartį.

Pamokos planas

Mokiniai supažindinami su pamokos tema ir veiklomis.
Naudojamas minčių lietaus metodas: paklausiama, ką reiškia pagrindinės pamokos sąvokos (Gediminaičių stulpai, Šv. Kristoforas, simbolis, paminklas).
Mokiniams pateikiama pirmoji užduotis (orientacinis maršrutas), veiklos metu užduotis pildoma.
Mokiniai atlieka refleksiją ir išsako savo patirtis.
Pateikiamas kūrybinis namų darbas, mokiniai turi sukurti ir nupiešti savo sugalvotą Vilniaus miesto sergėtoją. Namų darbus mokinys pristato klasei.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Etika: „Geriau pažinti vietos paminklus ir religinius simbolius“ Pasaulio pažinimas: „Branginti ir vertinti tai, kas sukurta savo gyvenamosios vietovės žmonių“

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Gedimino pr. 64
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?