augalo-dalys_57_01673902187-dd3c5add053b6c3a6937815beba1d260.jpg

Augalo dalys

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 26
Pamoką sukūrė - Irena Norkūnaitė
  • Gamta
  • 2 klasei
  • Lauke
  • M. K. Čiurlionio g. 100
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 45 min

Ar pažįsti augalo dalis? Ar moki jas pavadinti angliškai?

Patyriminės pamokos metu mokiniai viename iš Vilniaus parkų susipažins su augalų sandara ir išmoks augalo dalių pavadinimus anglų kalba.

Pamokos tikslas

Pasimokyti ir įtvirtinti augalo dalių pavadinimus lietuvių ir anglų kalbomis.

Pamokos planas

Mokiniai mokykloje pasimoko augalo dalių pavadinimų lietuvių ir anglų kalbomis.
Mokiniams padalinamas užduočių lapas su augalo dalių pavadinimais lietuvių ir anglų k. (užduoties lapas pridėtas prie pamokos medžiagos).
Nuvykę į parką, mokiniai pasiskirsto į grupes po 3-4. Grupelėmis ieško augalų, stengiasi pamatyti įvairių augalų dalis (pvz., gėlės, krūmo, medžio lapus, stiebus / kamienus (pasiaiškinamas skirtumas tarp stiebo ir kamieno).
Patyrinėję augalus parke, nupiešia jų dalis užduočių lape - po 2 / 3 skirtingus pavyzdžius.
Susitikę aptaria, kaip sekėsi atlikti užduotį ir įtvirtina anglų k. žodyną - vienas mokinys rodo augalo dalis, o kitas juos turi pavadinti angliškai.
Po to su mokytoju aptaria kiekvienos augalo dalies funkcijas ir žaidžia žaidimą „Kas aš esu?”. Viena grupė savais žodžiais apibūdina, kokia tai yra augalo dalis; o kita grupė turi atspėti (pvz., „Ši augalo dalis reikalinga augalui, nes ja augalas įsitvirtina dirvožemyje ir siurbia vandenį" – atsakymas „Šaknys").

Kompetencijos

Komunikavimo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Augalo sandara

Pamokos vieta:

Vilkpėdės seniūnija, M. K. Čiurlionio g. 100
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?