pauksciai-salia-musu_57_01715104198-3ed2a089d66b180e5c18cb4bc90084ba.jpg

Paukščiai šalia mūsų

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Marina Čėplienė
 • Gamta,
  Pradinis ugdymas,
  Gyvenimo įgūdžiai
 • 3 klasei
  4 klasei
 • Lauke
 • Parkas
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 1:30 val.

Kas čiulba šalia mūsų?

Pamoka skirta mokinius supažindinti su paukščiais, kurie gyvena šalia mūsų. Jos metu mokiniai, dirbdami grupėmis ir naudodami „BirdNet“ programą, mokysis atpažinti paukščius pagal jų balsus.

Vaikai praktiškai išbandys programėlę, atpažins giesmininkus, internete ieškos apie juos daugiau informacijos. Stebėjimų rezultatus registruos duomenų lape, grįžę į klasę aptars gautus rezultatus.

Pamoka skatins pradinukų susidomėjimą gamta ir technologijomis, stiprins jų gebėjimus atpažinti paukščius, analizuoti, dirbti grupelėse.

Užduoties atlikimui reikalingi mobilieji išmanieji telefonai, bent vienas mokinių grupelei.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/bfvCK

Pamokos tikslas

Mokytis pažinti paukščius naudojant technologijas.

Pamokos planas

1. Su mokiniais aptariama, kad paukščius galima atpažinti iš išvaizdos ir iš giesmių. Pristatoma pamokos tema, iškeliamas pamokos klausimas: „kas čiulba šalia mūsų?“
2. Mokiniai suskirstomi į grupes po 3-4. Mokytojas pristato pamokos tikslą, užduotį, eigą.
3. Klasė keliauja į artimiausią parką.
4. Mokytojas demonstruoja kaip dirbti su programa „BirdNet“.
5. Dirbdami grupėse, mokiniai klauso paukščių giesmių, „BirdNet“ programos pagalba atpažįsta sparnuočius, Vikipedijoje ieško papildomos informacijos, pildo duomenų lentelę.
6. Atlikus užduotį, kiekviena grupė pristato savo veiklos rezultatus klasės draugams.
7. Mokytojas apibendrina grupių tyrimus, visi kartu formuluoja išvadą.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Organizmų grupės/gyvūnų įvairovė

Pamokos vieta:

Fabijoniškių seniūnija, Parkas
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?