gotika-svarbiausi-architekturos-stiliaus-bruozai_57_01677674689-a53f62c303be7866ac247d3351e096b3.jpg

Gotika. Svarbiausi architektūros stiliaus bruožai

5
Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Auksė Michailinaitė
  • Istorija
  • 8 klasei
  • Viduje
  • Šv. Onos bažnyčia
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • iki 45 min

Kokiais kriterijais remiantis galima nustatyti gotikos architektūros stilių?

Aštuntos klasės istorijos pamoka skirta susipažinti su gotikos architektūros stiliumi, sužinoti stiliaus bruožus, gebėti juos atpažinti.

Pamokos tikslas

Gebėti įvardyti ne mažiau kaip 4 gotikos architektūros bruožus.

Pamokos planas

1. Pamokos uždavinio paskelbimas.
2. Diskusija apie medinės architektūros paplitimą.
3. Mūrinės architektūros plitimas viduramžiais.
4. Gotika. Savrbiausi jos bruožai
5. Ieškome gotikos bruožų Šv. Onos bažnyčioje. Darbo lapų pildymas.
6. Apibendrinimas.
7. Refleksija-namų darbas.

Kompetencijos

Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo

Temos ugdymo programose

Viduramžių Europos švietimo, mokslo, technikos, meno bruožai

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Šv. Onos bažnyčia
Visos pamokos
Kaip naudotis?