likimus-keite-zmones-pasaulio-tautu-teisuoliai_57_01673818157-a453d76304d29f56882fd2066193c1e8.jpg

Likimus keitę žmonės: Pasaulio tautų teisuoliai

Maksimalus dalyvių skaičius: 30
Pamoką sukūrė - Gintaras Inta
  • Istorija
  • 9 klasei
    10 klasei
  • Lauke
  • Pamėnkalnio g. 12
  • Pamoką veda
    Mokytojas
  • 2:15 val.

Ko mus moko (Vilniaus) Pasaulio tautų teisuoliai?

Pamokos metu bus ieškoma Pasaulio tautų teisuolių pėdsakų Vilniaus miesto erdvėse. Mokiniai atliks tiriamąjį darbą ir sukurs plakatus apie Pasaulio tautų teisuolių gyvenimą ir darbus, susijusius su žydų gelbėjimu.

Pamokos tikslas

Atrasti Vilniuje įamžintus Pasaulio tautų teisuolius ir jų gyvenimo istorijas.

Pamokos planas

1. Mokiniai supažindinami su pamokos tema, tikslu ir uždaviniais, pamokos sąvokomis ir veiklomis.
2. Užduotis „Vilniaus Pasaulio tautų teisuoliai“: mokiniai, vadovaudamiesi pateiktu žemėlapiu, turi rasti įamžintus Pasaulio tautų teisuolius ir įrašyti jų vardus į kryžiažodį.
3. Projektinis darbas - plakato kūrimas. Pasirenkamas vienas Vilniaus Pasaulio tautų teisuolis, tiriamas jo gyvenimas bei darbai, susiję su žydų gelbėjimu.
4. Refleksija / įvertinimas.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Skaitmeninė

Temos ugdymo programose

Etika: „Kodėl kyla karų, nesantaikos, terorizmo, holokausto grėsmė ir kokie jų padariniai? Kokios terorizmo priežastys? Kaip Lietuva prisiima atsakomybę už holokausto padarinius?“. Istorija: „Karo metu įvykdyti nusikaltimai žmogiškumui ir holokaustas“.

Pamokos vieta:

Naujamiesčio seniūnija, Pamėnkalnio g. 12
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?