pabuk-europos-parlamento-nariu_57_01716537583-d26038d33f97d926a3eb85cc2ea78d65.png

Pabūk Europos parlamento nariu!

Maksimalus dalyvių skaičius: 35
Pamoką sukūrė - Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo centras
 • Istorija,
  Pilietiškumas
 • 10 klasei
  11 klasei
  12 klasei
 • Viduje
 • Gedimino pr. 51
 • Pamoką veda
  Įmonės atstovas
 • 1:30 val.

Ką reiškia būti Europos parlamento nariu?

Pamoką sudaro teorinė ir praktinė dalys.
Teorinėje dalyje pristatomos pagrindinės ES institucijos ir jų funkcijos teisėkūros procese, įprasta teisėkūros procedūra ir jos stadijos, teisėkūros proceso Europos Parlamente organizavimas. Antroji, praktinė dalis per vaidmenų žaidimą įtvirtina pirmoje dalyje pateiktas teorines žinias ir yra skirta iniciatyvumo, kūrybingumo, komunikacijos ir komandinio darbo kompetencijoms ugdyti.

Pamokoje suteikiama vyresniųjų klasių mokiniams žinių apie Europos Parlamento vaidmenį, naudojant įprastą teisėkūros procedūrą, Europos Parlamento nario pareigas ir veiklas, ugdomas viršnacionalinių demokratinių procesų pažinimas.

Pamoką veda Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centro vyriausiosios tyrėjos – sociologė, teisininkė doc. dr. Jūratė Imbrasaitė ir istorikė Gretė Binkauskaitė.
Esate Vilniuje dirbantis mokytojas ir norėtumėte savo klasę užregistruoti į šią pamoką? Prisijunkite!

Pamokos tikslas

Suteikti žinių apie EP vaidmenį, ugdyti viršnacionalinių demokratinių procesų pažinimo kompetenciją.

Pamokos planas

1. TEORINĖ UŽSIĖMIMO DALIS (15 MIN.)

2. VAIDMENŲ ŽAIDIMAS (70 MIN)
A) mokiniai pasirenka arba paskiriami į 4 hipotetines politines grupes ir susipažįsta su savo politinės grupės manifestu;
B) mokiniai pasirenka arba padalinami į du komitetus, juose išrenka komiteto pirmininką ir susipažįsta su viena iš dviejų Europos Komisijos iniciatyvų – dėl Vairuotojo pažymėjimų direktyvos peržiūrėjimo arba dėl Rūkymo reguliavimo ES, taip pat su Komisijos siūlomais minėtų direktyvų pakeitimais ir papildymais, tikslais ir prognozuojama pakeitimų nauda. Kiekvienas komitetas aptaria ir parengia vienos iš anksčiau
paminėtų direktyvų projektą, už kurį bus balsuojama Europos Parlamento plenarinėje sesijoje;
C) diskusija 4 politinėse grupėse, pranešėjo išrinkimas, politinių grupių pozicijų pristatymas, pozicijų derinimas;
D) balsavimas už direktyvų dėl Vairuotojo pažymėjimų ir Rūkymo reguliavimo ES pakeitimus komitetuose;
E) diskusija ir balsavimas dėl Vairuotojo pažymėjimų ir Rūkymo reguliavimo ES pakeitimų plenarinėje sesijoje.

3. PAMOKOS APTARIMAS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS (5 MIN)

Kompetencijos

Komunikavimo
Kultūrinė
Kūrybiškumo
Pažinimo
Pilietiškumo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Europos Sąjunga, Europos parlamentas

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Gedimino pr. 51
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?