pazintis-su-lietuvos-valstybes-kurejais_57_01710772158-0ea663ec862585981496162843fd8115.jpeg

Lietuvos valstybės kūrėjų kelias

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Ina Zinkevičienė
 • Istorija,
  Pilietiškumas,
  Pradinis ugdymas
 • 3 klasei
 • Lauke
 • Kudirkos aikštė
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 2:15 val.

Kodėl šiems žmonėms Vilniuje pastatyti paminklai?

Visuomeninio ugdymo pamokose mokiniai tyrinėja Lietuvos susikūrimą, diskutuoja apie pamatines laisvos tautos vertybes, apžvelgia Lietuvos laisvės ir demokratijos kelią, kovas už laisvę, Lietuvai ir jos žmonėms nusipelniusias asmenybes.

Šioje pamokoje apibendrinamos turimos žinios, įtvirtinami Lietuvos valstybingumo kelio esminiai akcentai, juos atskleidžiant per iškilias Lietuvos asmenybes.

Mokiniai aplanko šešis Lietuvos valstybingumo kūrėjų paminklus, stebi jų ypatingus akcentus, prisimena ir diskutuoja, ką svarbaus Lietuvai yra davusi kiekviena asmenybė. Kelionė prasideda nuo Vinco Kudirkos aikštės, tačiau mokytojas nesako moksleiviams jos pavadinimo. Mokytojo užduotis - pamokos metu neįvardinti nė vieno paminklo ar vietos, tegul viską išsiaiškina mokiniai. Pabaigoje apibendrinama, ką vaikai pastebėjo naujo, kas labiausiai įsiminė.

Pamokoje ugdomos pažinimo, komunikavimo kompetencijos, lavinamas pastabumas, apibendrinimo, komandinio darbo įgūdžiai.


Nuotrauka iš https://shorturl.at/ejlty

Pamokos tikslas

Apibendrinti ir įtvirtinti žinias apie Lietuvos valstybę kūrusias asmenybes.

Pamokos planas

1. Įvadas (15 min.). Mokytojas pristato pamokos tikslą, mokiniai suskirstomi į grupes po 4-5. Mokytojas išdalina užduočių lapus.
2. Pagrindinė veikla (90 min.). Pagal sudarytą sąrašą lankomi Lietuvos valstybės kūrėjų paminklai, mokiniai atlieka užduotis.
3. Apibendrinimas (30 min.). Mokiniai prisimena, kokius paminklus aplankė ir kokius išskirtinius akcentus pastebėjo. Aptariamas darbas grupėse, vyksta refleksija.

Kompetencijos

Kultūrinė
Pažinimo
Pilietiškumo

Temos ugdymo programose

Lietuvos valstybės kelias. Mūsų valstybę kūrusios asmenybės.

Pamokos vieta:

Senamiesčio seniūnija, Kudirkos aikštė
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?